Acta förkastat av EU-parlamentet

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acta), förkastades av Europaparlamentet på onsdagen, och kan därför inte bli lag i EU. Detta var första gången som parlamentet utövat sin befogenhet enligt Lissabonfördraget att avslå ett internationellt handelsavtal. 478 ledamöter röstade emot Acta, 39 för, och 165 avstod.

– Jag är mycket glad att parlamentet har följt min rekommendation att förkasta Acta, säger David Martin (S&D, Storbritannien), efter omröstningen och upprepar att fördraget är alltför vagt, öppnar för feltolkningar och kan därför äventyra medborgarnas friheter.

Men han underströk samtidigt också behovet av att hitta alternativa sätt att skydda immateriella rättigheter inom EU.

En av de främsta Acta-förespråkarna, parlamentsledamoten Christofer Fjellner (M), som ingår i EPP-gruppen, hade innan omröstningen argumenterat för att parlamentet skulle skjuta upp sin slutgiltiga omröstning tills dess EU:s domstol uttalat sig om huruvida Acta är förenlig med EU-fördraget. Men när en majoritet av parlamentets ledamöter avvisade denna begäran avstod en betydande minoritet av ledamöterna att delta i omröstningen.

I diskussionen om att ge sitt samtycke till Acta upplevde parlamentet en lobbyverksamhet som uppges sakna motstycke från tusentals EU-medborgare för att avvisa Acta, via gatudemonstrationer, e-post till ledamöterna och samtal till deras respektive kontor. Parlamentet fick också en petition, undertecknad av 2,8 miljoner människor över hela världen som uppmanade till att avvisa avtalet.

Acta har förhandlats fram av EU och dess medlemsstater, USA, Australien, Kanada, Japan, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och Schweiz för att förbättra efterlevnaden av internationell lag och förhindra förfalskningar. Onsdagens omröstning innebär att varken EU eller de enskilda medlemsstaterna kan gå med i avtalet, enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Comments are closed.