Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå

En investeringsuppgång nästa år, 2014, med drygt 13 procent. Det förutspår SCB i sin färska investeringsenkät för energibranschen. Därmed förstärker energibranschen sin betydelse som en viktig samhällsmotor och en positiv kraft i den svenska ekonomin. De rena energiinvesteringarna väntas då nå 40,1 miljarder kronor.

El-, gas- och värmeverksinvesteringarna blir i år, enligt SCB, 35,3 miljarder kr – samma nivå som ett år tidigare. Motsvarande för nästa år anges till 40,1 miljarder kr. Det blir i så fall en ökning med drygt 13 procent till ny rekordnivå.

– Energibranschen har sedan tiotalet år tillbaka gjort massiva investeringar på nästan 300 miljarder kr totalt. Den höga nivån på 30-35 miljarder kr årligen väntas bestå även de närmaste åren. Därmed svarar vi för cirka 40 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige. Vi håller onekligen Sverige igång, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd i en kommentar.

Bakgrunden till de senaste årens höga investeringsnivå är:

  • Ungefär en tredjedel har satsats på elnätssidan. Minst 40 miljarder kronor har det kostat att vädersäkra elnäten och att få ned kablarna i backen. Reformen med månadsavläsning för fyra år sedan innebar att alla elmätare byttes ut.
  • Utbyggnaden av vindkraften torde handla om cirka 100 miljarder kronor.
  • Därutöver är det upprustning och utbyggnad av kraftproduktionen; uppgradering och utveckling av kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme.

Även Svenska Kraftnäts kraftigt ökade investeringar i stamnätet är en bidragande orsak.

Industrins investeringar blir i år 55,9 miljarder kronor (-2 procent). Nästa år väntas dessa öka till 57,7 miljarder kronor. Då blir energiinvesteringarna hela 41 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige.

Comments are closed.