Enea virtualiserar nätverksfunktioner

Enea virtualiserar nätverksfunktionerna i operativsystemlösningen Enea Linux. Det innebär att funktioner som tidigare krävde speciell hårdvaruutrustning nu kan exekveras i mjukvara på generisk utrustning.

– Vi kan hjälpa våra kunder att skräddarsy speciallösningar utifrån deras specifika behov, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. Enea Linux kan kundanpassas med olika varianter av Linuxkärnan och i olika konfigurationer, som är integrerade, optimerade och kvalitetssäkrade av Enea.
Filosofin bakom Enea Linux 4.0 grundar sig i total öppenhet, vilket även återspeglas i den medföljande verktygssviten som bygger enbart på öppen källkod. Verktygen är grundligt testade för att vara ett stöd genom hela utvecklingsprocessen.

Comments are closed.