Enea stärker lönsamheten

En interimsrapport, från juli till september, visar bättre lönsamhet. Men försäljningen under tredje kvartalet var sämre än under motsvarande period året innan.

Nettoförsäljningen slutade på 97,1 miljoner SEK (107,3). Programvaruintäkterna ökade något medan försäljningen av tjänster minskade. Totalt handlar det om en minskning av 9,5 procent för kvartalet. Under de nio första månaderna minskade försäljningen med 12,5 procent.
Vinsten uppgick till 21,0 miljoner SEK (18,0) vilket motsvarar ett rörelseresultat av 21,6 (16,8) procent. Under årets första nio månader låg vinsten på 57,0 miljoner SEK, motsvarande ett rörelseresultat av 18,9 (15,1 procent).
Kassaflödet stärktes under det tredje kvartalet, 38,0 miljoner SEK (26,6 miljoner SEK, och även under årets första nio månader, 81,0 (60,0). Vid slutet av tredje kvartalet uppgick kassa och kassaekvivalenter till 156,4 miljoner SEK (134,6).

 

Comments are closed.