En svensk tiger

Svenska försvaret utökar användningen av Sectras Tigersystem för krypterad telefoni. Tiger XS-produkterna kommer att användas för att skydda nationella försvarshemligheter och för att säkra talkommunikation under internationella fredsbevarande insatser som Nordic Battlegroup, NBG. Beställningen från Försvarets Materielverk, är värderad till 20 miljoner kronor.
–  Många av våra Tigeranvändare har ett grundläggande behov av att värna om rikets säkerhet och samtidigt kommunicera säkert under internationella insatser. Det förenklar användarnas vardag att med en och samma produkt kunna skydda olika typer av känslig information, säger Michael Bertilsson, VD på Sectra Communications.
De första Tiger XS-produkterna levererades till svenska försvaret inför NBG 2008. Redan nu rustar Försvarsmakten inför nästa NBG som kommer att stå i beredskap under första halvåret 2011.

Comments are closed.