En person omkom i elolycka 2018

Elsäkerhetsverkets statistik gällande elolyckor och dödsfall för 2018 visar att en person omkom i samband med ett kraftledningsarbete.


Foto: Mostphotos

Elsäkerhetsverket sammanställer statistik och analyserar elolycksfall sedan lång tid tillbaka. Trots att elsäkerheten är hög i Sverige sker ibland elolyckor med tragiskt utgång. Under 2018 omkom en person på grund av el.
Det var en elmontör i 25-årsåldern som omkom vid arbete med att demontera en stolptransformator. Av okänd anledning påbörjades arbetet utan att spänningen var frånkopplad. Montören kom i kontakt med spänningsförande delar(20 kV) på transformatorn och utsattes för strömgenomgång.
Antalet omkomna under 2000-talet på grund av el är i medeltal 4 personer per år.
Dödsolyckorna är nästan lika fördelade mellan högspänning och lågspänning visar Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor från 2017. Den långsiktiga trenden med allt färre dödsolyckor orsakade av el är stabil, men fortfarande inträffar dock många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.
Under 2017 lät Elsäkerhetsverket genomföra en särskild kartläggning av elolyckor bland 400 elektriker. En liknande undersökning gjordes 2005 och tillsammans ger det en bra bild av hur risken för elolyckor utvecklat sig för yrkesgruppen.
– Undersökningen visar att det är unga som oftast drabbas av de svåraste olyckorna och att de i huvudsak arbetar med service (35 %) eller som linjemontörer (25 %), säger Lars Jansson, Elinspektör vid Elsäkerhetsverket.
71 % av de intervjuade elektrikerna angav att de åtgärder som hade kunnat göras för att undvika elolyckorna handlar om enkla rutiner som alltid borde genomföras såsom att man ska spänningsprova och koppla ifrån spänningen innan arbetet påbörjas. Både den särskilda undersökningen bland elektriker och Elsäkerhetsverkets statistik på inrapporterade elolyckor, visar att det är brister i rutiner och efterlevandet av dem är de största orsakerna till att elolyckor sker.

I myndighetens senaste Elolycksfallsrapport 2017 kan följande konstateras:
* Under 2017 har 474 elolyckor och 350 tillbud kommit till myndighetens kännedom.
* 93 procent av antalet anmälda elolyckor sker via strömgenomgång.
* Totala antalet anmälda elolyckor har ökat med 20 procent sedan 2016.

De flesta elolyckor under 2017 har skett inom verksamheterna Industrier och Elnät.

I maj 2019 kommer en ny Elolycksfallsrapport som visar statistiken för 2018.

Comments are closed.