En extra hall för electronica

Elektronikutställningen electronica i München kommer i år att spridas över 13 hallar i stället för tidigare 12. Orsaken är en ökad efterfrågan på utställningsyta.

Enligt Angela Marten, ansvarig för utställningen är det halvledare, kraftaggregat, PCB, EMS och embedded som växer mest. En extra hall blev nödvändig för att klara tillströmningen.
Tillägget gör att man tvingats att ändra planen. PCB, komponentbärare och EMS kommer att uppta två hela hallar, B4 och C4. Hall C4 ligger direkt intill norra ingången. Hallarna A2 och A3 kommer framför allt agnas åt kraftaggregat, medan elektromekaniska system flyttar till hallarna B2 och B3.
Nytt för i år är Embedded Platforms Village, med fokus på embeddedprodukter. Här finns också en konferens om ebeddedplattformar som hålls i presscentret den 9 och 10 november.
Totalt är nu mer än 2 700 utställare anmälda till electronica.

Comments are closed.