EMI-kvalificera fordonens pekskärmar snabbare

Microchip presenterar tre nya maXTouch-styrkretsar för pekskärmar samt optimeringstjänster som löser de problem med elektromagnetisk störning (EMI) och kompatibilitet (EMC) som utvecklare av pekskärmar för fordon ställs inför.

TD-familjen av styrkretsar för pekskärmar har en ny signalmottagningsmetod för differentiella gemensamma signaler som ger väsentligt bättre signal/brus-förhållande (SNR). Det möjliggör användning av mycket tjocka täcklinser av glas eller plast och stöd för flerfingeravkänning genom tjocka handskar för upp till 4,5 mm polymetylmetakrylat (PMMA).
MXT1067TD-, MXT1189TD- och MXT1665TD-kretsarna utökar Microchips portfölj med flera varianter som är kostnadsoptimerade för 9- till 13-tums pekskärmar för fordon och är komplement till de nyligen lanserade kretsarna MXT449TD, MXT641TD, MXT2113TD och MXT2912TD, som stöder pekskärmar på upp till 20 tum. Vardera krets ger lösningar för den ökade efterfrågan på funktionsskydd och är utformade i enlighet med tredje nivåns SPICE för fordon och fordonssäkerhetskrav enligt ISO 26262 ASIL B.
Samtliga kretsar i TD-familjen har en unik vågformsformande förmåga som optimerar prestanda hos styrkretsens strålade emission med hjälp av ett optimeringsverktyg för EMI. Tillsammans med produktexperter vid Microchips globala center för konstruktion av tillämpningar möjliggör verktyget för utvecklare att sätta användardefinierade RF-gränser och stämma av formen för den “burst”-vågform som används för pekavkänningen.
Vågformsformningen åstadkoms med firmware-parametrar från verktyget och hjälper konstruktörer att ställa den grundläggande “burst”-frekvensen så att den fungerar tillsammans med andra tillämpningar i fordonet, som exempelvis fjärrstyrda nyckellösa låssystem.
Resulterande parametrar tilläggs sedan helt enkelt till konfigureringsfilen för maXTouch, som skräddarsyr styrkretsens prestanda för individuella kunders pekkonstruktioner.
Processen kan spara konstruktören många timmar, eller till och med veckor, av dyrbar tid i en EMC-testkammare genom att utesluta behovet av att experimentera med olika konfigurationer för inställningar för att åstadkomma önskad EMI/EMC-prestanda.
Utvärderingssatser är tillgängliga för samtliga kretsar i den nya familjen av maXTouch-styrkretsar för pekskärmar.

Comments are closed.