Emerson överlåter merparten av embedded och kraft

Emerson har avtalat med Platium Equity att sälja 51 procent av aktiestocken för affärsverksamheten för inbyggda datorer och kraft.

För detta kommer Emerson att ta emot ungefär 300 miljoner dollar i kontanter men behålla 49 procent av aktierna. Eftersom man avyttrar aktiemajoriteten innebär det att man överlåter ansvaret för styrning av företaget till köparen. Aktier för 600 miljoner dollar kommer att återköpas för att kompensera för utspädning av resultatet.
– Efter att ha funderat har vi funnit ett arrangemang för att avsluta denna verksamhet som maximerar värdet för våra aktieägare, säger Emersons styrelseordförande och koncernchef David N Farr. Affärsområdet för inbyggda datorer och kraft är idag branscheldande men passar strategiskt sett inte längre in i vår portfölj.  Affären med Platinum ger oss möjlighet att omedelbart fokusera på våra kärnverksamheter samtidigt deltar i uppsidan från flytta verksamheten eftersom den fokuserar på tillväxt som ett oberoende företag.
Emersons verksamhet för inbyggda system och kraft omsatte 1,4 miljarder år 2012. Verksamheten bedrivs i Karlsbad, Kalifornien.
Transaktionen väntas slutföras inom tre till sex månader efter granskning och godkännande i olika länder. Efter transaktionens slutförande kommer omsättning och resultat för den nya enheten att redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Resultatet för 2013 kommer att inkludera en icke kontantbaserad, förtaxerad goodwillnedskrivning på 503 miljoner dollar.

 

Comments are closed.