EMC-problem.nu – ny tjänst från Elektronikkonsult

Nu lanserar Elektronikkonsult AB en ny tjänst, dels för dem som har akuta EMC problem med en konstruktion, dels för dem som vill göra rätt från början.
michael_wiklund
– Vi ser ett stort behov av rådgivning inom EMC, säger Michael Wiklund, EMC-ansvarig hos Elektronikkonsult. Ungefär hälften av de konstruktioner som lämnas in till ackrediterade mäthus får avslag första gången. Resultatet blir att man får göra om provningen med ökade kostnader och förseningar i produktlanseringen som följd.
För att ge stöd har Elektronikkonsult AB i Danderyd inrättat sin tjänst EMC-problem.nu som innebär att kunden kan få akut hjälp med konkreta förslag och åtgärder för att klara certifieringen.

Ännu bättre är förstås att utforma en konstruktion med syfte att uppfylla EMC- kraven när provningen görs första gången på ett oberoende testlabb. Genom att konstruera produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid. Om man tar med EMC-problematiken redan från början i utvecklingsarbetet ökar man avsevärt chanserna för att produkten klarar både elsäkerhet- och EMC-kraven redan vid första provningen. Elektronikkonsult kan ge stöd i utvecklingsprojektets olika faser i den omfattning som krävs för att uppnå kraven.

Mätsystemet hos Elektronikkonsult är automatiserat.
– Det är viktigt för att kunna ge repeterbara mätningar, berättar Michael Wiklund.
Men han understryker också att det krävs många speciallösningar för att slutligt kunna ringa in problemkällan. Med marknadens tillgängliga mätprobar man man på ett ungefär leta sig fram till störkällan, men egentillverkade specialprobar kan ibland behövas för att i detalj finna störningskällan.  På bilden ovan visar han en isotrop antenner som används för ringa in störfälten. Andra probar man vara mycket små för att känna av lokala fält.
– Ibland handlar det om att leta upp en viss frekvens och följa upp var störutstrålningen sker.

Många fel orsakas av feldimensionerade nätfilter och koppling mellan nätfilter och andra induktorer.

Notera att från och med den 13 juni 2017 behöver produkten uppfylla RED-direktivet om den innehåller trådlös kommunikation. Detta direktiv ”tar över” från både EMC-direktivet och LVD och hanterar både radio-, EMC- och elsäkerhetsaspekter på produkten.

Mer om elektronikkonsults nya tjänst finns att läsa om på www.emc-problem.nu

Comments are closed.