Embeddedsystemet höll

Jamie Smith, högste ansvarige för embeddedsystem inom National Instruments, demonstrerade med kraft tåligheten hos företagets NI cDAQ-9188XT. Systemet låg i en betongklump och var intakt efter den ombilda behandlingen på NiDays i Stockholm.

Det här systemet, som är en tålig version av compactDAQ klarar nämligen vibrationer i storleken 5 G och 50 G mekanisk chock.
Filosofin bakom dessa embeddedsystem är att de skall utgå från standardlösningar och vara så flexibelt omställbara som möjligt.
– Custom design is dead, hävdade Jamie Smith.
Han talade för övrigt mycket om den allt större roll FPGA spelar i testsystem. Ett exempel är i den generella mätplattform för RF, benämnd VST, som presenterades förra året.
– Det är en av de mest framgångsrika produkter som National Instruments har lanserat, en produkt med stor möjlighet till ”redesign”. Denna plattform har exempelvis använts av Hittite för att snabbare kunna prova RF- och mikrovågskomponenter.
Medan ett traditionellt instrument klarade uppgiften på 70 sekunder kunde man med en övergång till VST nedbringa testtiden till ca 7,5 sekunder.
– Eftersom Hittite önskade ännu snabbare prestanda gjorde vi en översyn över var i systemet flaskhalsen låg. Det visade sig att nu var det inte längre i den del där FPGA arbetade som begränsningarna fanns. Med en snabbare processorlösning för bearbetning av mätdata kunde vi ytterligare höja prestanda.
Utfallet blev att mätningen nu kunde göras på ca 1 sekund, alltså ca 70 gångers förbättring!

Comments are closed.