Elsäkerhetsverket varnar för batteriladdare

Elsäkerhetsverket har undersökt ett antal batteriladdare till smarttelefoner med nedslående resultat. "Produkterna är otroligt lockande och kostar runt 30 kronor. De är färgglada och söta men också farliga", säger Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket.

 

Färgglada farliga adaptrar. Över stora delar av Europa återkallas dessa batteriladdare, som ofta delas ut i reklamsammanhang.
Foto: Elsäkerhetsverket

Idag har många en eller flera "smarta telefoner" i hemmet. Dessa har standardiserade laddningsuttag vilket innebär att man kan byta laddare med varandra oberoende av vilken telefon man har. Några laddare som används ihop med dessa telefoner har nu undersökts med nedslående resultat.

Tester har gjorts av Elsäkerhetsverket men även andra EU-länder har utfört undersökningar på laddare där nedslående resultat har framkommit. Det är laddare bestående av en stickpropp med en USB-ingång som har provats och fått dåliga resultat.

– Alla dessa farliga laddare är väldigt färgglada och de är lätta att använda. Men man ska inte luras av utseendet. De är inte ofarliga för det, säger Susanne Sundström, inspektör, marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Testerna visar att flera sådana laddare som testats har felaktiga stickproppar och inte heller uppfyller kraven för hållfasthet och flamsäkerhet. Resultatet av testerna beskriver att det är korta isolationsavstånd mellan primär och sekundärkrets. Vid ett överslag innebär det att man får 230 volt på USB-kontakten. En del laddare är gjorda i ett material som inte klarar kraven vid flamtester.

Stickproppens stift följer inte kraven för stickproppar. I flera fall är de för tjocka och fastnar då i uttaget. För att få bra kontakt i uttaget ska de vara vinklade, vilket de inte är. En del är också gjorda i ett material som inte heller klarar kraven vid flamtester.

– Men det allvarligaste felet handlar om att stickproppar delar på sig när man försöker dra ut dem ur uttaget. Detta innebär att personer får direktkontakt med spänningsförande delar.

Över stora delar av Europa återkallas nu en adapter/laddare som i många fall har delats ut i reklamsammanhang. Det är en ekonomisk aktör i Holland, Xindao B.V, som återkallar en usb-adapter av varumärket XD1350 i samarbete med de holländska myndigheterna. Det handlar om ett frivilligt återtag i enlighet med artikel 5 i generella produktsäkerhetsdirektivet. Adaptern har interna komponenter som inte fungerar korrekt och kan ge en elektrisk chock. Den ansvarige importören bedömer risken som medelhög, enligt ett pressmeddelande från Elsäkerhetsverket.

Comments are closed.