Elolyckor under 2014 med dödlig utgång

2014 dog fem personer i elolyckor i Sverige. Detta efter att 2013 varit helt fritt från dödsolyckor. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport, som kommer att presenteras under våren.

Två av dödsfallen har skett då ungdomar klättrat upp på stillastående tågvagnar och utsatts för strömgenomgång. Ett annat dödsfall inträffade då en äldre man påträffades avliden mellan ett av spåren och kontaktskena inom en depå för spårvagn/tunnelbana.
Det har även skett tre olyckor med svåra skador i samband med klättring i anslutning till spårområden för järnvägstrafik.
– I flera fall handlar det tragiskt nog om unga människor som klättrar på tågvagnar eller vistas på spårområden, säger Lars Jansson inspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens statistik över elolyckor. De tar livsfarliga genvägar och budskapen ”Livsfara, förbjudet att beträda spårområdet” eller ”Livsfarlig ledning” tas inte på allvar. De är heller inte medvetna om att man inte behöver ”ta i” kontaktledningen för att en ljusbåge skall uppstå därmed utsättas för strömgenomgång.
– Då det är främst yngre personer som skadas i klättringsolyckor så måste vi tillsammans med alla aktörer inom spårbunden trafik göra ytterligare informationsinsatser redan i unga åldrar.
Två personer som arbetade inom byggsektorn avled då de utsattes för strömgenomgång.
Sedan 1950-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Arbetsmetoder och elektrisk materiel har förbättrats, detta tillsammans med ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Däremot så visar undersökningar som gjorts inom elbranschen att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel, bland annat ute i handeln, behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

Comments are closed.