Elfas projektavdelning igång

Katalogförsäljning respektive projektförsäljning får separata organisationer i Elfa.

Elfa Project Sales heter den nya projektförsäljningsorganisationen. Målkunderna är grupper som arbetar med projekt. Det kan vara projekt kring produktion eller med uppgift att anskaffa utrustning till en skola eller en produktionslokal.
Uppdelningen i separata organisationer för katalog- och projektförsäljning skall skapa tydlighet gentemot kunderna inom respektive områden.
För katalogkunderna gäller snabba leveranser av produkter på lager och som säljs till ordinarie, stafflade priser.
För projektkunderna är det viktiga att få produkter bra priser i förhållande till kvantitet och ofta med en specificerad leveranstid.
I inledningsskedet kommer Elfa Project Sales att satsa på produkter inom test och mät, wireless, kortmonterade komponenter samt kablar och kontaktdon.
Uppdelningen mellan katalogförsäljningen och projektförsäljningen har varit igång sedan den 1 januari 2008.
På Elektronikmässan/EP08 kommer Efas monter att vara uppdelad: Katalogdelen utmärks med en grön profilfärg, medan Elfa Project Sales har en vinröd profilfärg.

Comments are closed.