Elektronikkonsult blir EK Power Solutions AB

Elektronikkonsult AB i Danderyd byter nu namn till EK Power Solutions AB.  Sedan starten 1978 har företaget varit känt som Elektronikkonsult, eller enbart EK. Det fulla företagsnamnet har dock varit Elektronikkonsult Ernberg & Schöld AB.

vidarWernoe

Namnet Elektronikkonsult har förstås förknippats med kunsultverksamhet, men affärsmodellen har en något annorlunda struktur:
– I möten med kunder och intressenter har vi ofta fått förklara att vi inte är ett traditionellt resurskonsultbolag, utan ett företag som tillhandahåller en utvecklingsavdelning med expertkompetens och ett modernt och välutrustat elektroniklabb. Våra kunder köper inte en resurskonsult, utan vi levererar en lösning. Fördelen är att man som kund får tillgång till hela vår samlade kompetens även efter projektavslut, säger Vidar Wernöe, vd på EK Power Solutions.
– Vårt arbetssätt gör att vi kan återanvända tidigare beprövade konstruktionslösningar. Att detta minskar riskerna i utvecklingsarbetet och kortar utvecklingstiden vet vi av erfarenhet. Med namnbytet till EK Power Solutions vill vi tydligare visa på att vi inte är ett traditionellt resurskonsultbolag utan en lösningsleverantör med expertkompetens.

Namnbytet av verksamheten är inte kopplad till någon förändring av företagets tjänster. Dessa är som tidigare konstruktion av: Elektronikprodukter, strömförsörjning, kraftelektronik och batteriladdning, motorstyrning och frekvensomriktare, batteriladdning, Power over Ethernet (PoE), mönsterkortlayout samt felanalyser och stöd vid EMC-problem.
EK Power Solution har även några speciella tjänster i form av livscykelanalys av de komponenter som ingår i en stycklista, miljöanalys med hänsyn till RoHS, REACH/SVHC och konfliktmetaller, tjänsterna Kraftdoktorn och EMC-problem.nu.

Comments are closed.