Elektrisk framdrivning av fartyg sparar pengar

En oberoende undersökning av marinkonsultbolaget Deltamarin har visat att ABB Azipods elektriska framdrivningssystem för färjor kan spara upp till 1,7 miljoner dollar i årliga bränslekostnader per fartyg, något som stärker Azipods marknadsledande position inom hållbar marinteknik.

Genom att simulera en övergång på sju olika befintliga färjelinjer fann forskarna att en färja utrustad med dubbla 10 MW Azipod-enheter i mellaneffektssegmentet förbrukade mindre bränsle jämfört med ett liknande fartyg som drevs med ett traditionellt framdrivningssystem med axellinjedrift. En lägre bränsleförbrukning innebär att Azipod-drivna färjor också minskar koldioxidutsläppen med cirka 10 000 ton per år. Detta motsvarar samma mängd koldioxid som släpps ut av i storleksordningen 2 200 bilar per år.
Den globala färjeindustrin, som transporterar 2,1 miljarder passagerare varje år enligt branschorganisationen Interferry, möter ökat tryck för att klara IMO:s (International Maritime Organization) mål att minska de årliga utsläppen med 30 procent år 2025.
För att hjälpa färjorna att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen lanserar ABB en ny serie Azipod framdrivningssystem i mellaneffektssegmentet i juni 2019. Den senaste Azipod-serien kommer att finnas i effektområdet 7,5 till 14,5 MW och fyller gapet mellan Azipod framdrivningssystem i låg- och högeffektssegmenten som redan finns på marknaden.
– Vi stärker hela tiden vår portfölj med elektriska, digitala och uppkopplade lösningar som maximerar fartygens potential och i slutänden möjliggör mer hållbar drift, säger Peter Terwiesch, global chef för affärsområdet Industrial Automation på ABB. I och med lanseringen av Azipod framdrivningssystem i mellaneffektssegmentet gör vi det möjligt för fler redare att förbättra fartygens prestanda samtidigt som de minskar miljöpåverkan.
Azipod framdrivningssystem, där den eldrivna motorn är placerad i en kapsel under vatten på skrovets utsida, kan roteras 360 grader för att öka manövrerbarheten och drifteffektiviteten och har en beprövad förmåga att minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent jämfört med traditionella framdrivningssystem med axeldrift. Tack vare minimalt buller och vibrationer förbättrar Azipod också komforten för passagerare och besättning. Azipod framdrivningssystem har ackumulerat över 15 miljoner drifttimmar, något som sparat mer än 700 000 ton bränsle enbart i kryssningssegmentet.
Den senaste Azipod ‘M’-serien är utrustad med ABB:s motorer av fjärde generationen med permanenta magneter som utnyttjar beprövade tekniker för Azipod-framdrivning och som har förfinats för att ytterligare öka kraften och maximera effektiviteten. Enkelheten i systemdesignen ger större robusthet och tillförlitlighet och ger samtidigt enkelt underhåll.
Azipod-familjen omfattar nu effektområdet mellan 1–22 MW och finns för allt från mindre båtar till isbrytare som på egen hand kan operera under de svåraste förhållanden. Förutom färjor och RoPax-fartyg som fraktar både fordon och passagerare lämpar sig mellaneffektssegmentet också för större försörjningsfartyg för offshoreanläggningar, medelstora kryssningsfartyg och skytteltankrar.

Comments are closed.