Ekologisk mat är sämre för klimatet

Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel på grund av att större markarealer krävs. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från bland annat Chalmers som har publicerats i tidskriften Nature.


Skördarna per hektar är väsentligt lägre inom ekologiskt jordbruk vilket, enligt studien, leder till mycket större indirekta koldioxidutsläpp från avskogning. Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers


Forskarna har utvecklat en ny metod för att beräkna klimatpåverkan från markanvändning, och använt denna metod bland annat för att jämföra konventionell matproduktion med ekologisk. Resultaten pekar på att ekologisk mat kan orsaka mycket större utsläpp.

– Ekologiska ärtor odlade i Sverige har ungefär 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade, visar vår studie. För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, nära 70 procent, säger Stefan Wirsenius, forskare från Chalmers, och en av de ansvariga bakom studien.

Anledningen till att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre i ekologisk matproduktion, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. För samma mängd mat krävs därför mycket större markareal om den är producerad ekologiskt.

Det banbrytande med den nya studien är slutsatsen att denna arealskillnad innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat.

– Större arealanvändning i ekologisk odling leder indirekt till stora koldioxidutsläpp från avskogning, förklarar Stefan Wirsenius. Detta gäller även svensk mark. Eftersom världens matproduktion hänger ihop via handel påverkas avskogningen i till exempel tropikerna även av hur vi använder den svenska jordbruksmarken. Om vi använder mer mark för samma mängd mat bidrar vi indirekt till större avskogning i världen.

Även ekologiska kött- och mejeriprodukter är – ur klimatsynpunkt – sämre än konventionellt producerad mat, hävdar Stefan Wirsenius:

– Ja, eftersom ekologisk kött- och mjölkproduktion använder sig av ekologiskt odlat foder kräver även den mer mark än konventionell produktion. Det innebär att slutsatserna om ekologiskt vete och ärtor i princip även gäller kött- och mjölkprodukter. Men vi har inte räknat specifikt på kött och mjölk, och har inga konkreta exempel på detta i artikeln.

Forskarna använder en ny måttstock kallad ”koldioxidkostnad” för att beräkna effekten av att större arealanvändning bidrar till högre koldioxidutsläpp från avskogning. Detta mått tar hänsyn till hur mycket kol som finns inlagrat i skogar, och som släpps ut som koldioxid vid avskogning. Studien är bland de första i världen att använda ett sådant mått.

– Att större areal leder till större klimatpåverkan har oftast inte tagits hänsyn till i tidigare jämförelser mellan ekologisk och konventionell mat. Detta är en stor brist eftersom, vilket vår studie visar, den effekten kan vara många gånger större än de växthusgasutsläpp som brukar inkluderas. Det är också allvarligt eftersom vi har politiska mål om ökad ekologisk odling i Sverige. Om de målen infrias kommer klimatpåverkan från svensk matkonsumtion troligtvis att öka kraftigt.

Varför har tidigare studier inte lika noga tagit hänsyn till arealanvändningen och dess betydelse för utsläpp av koldioxid?

– Det kan säkert ha många orsaker. En viktig förklaring tror jag är tidigare brist på bra och lättillgänglig metodik för att värdera den effekten väl. Vår nya metodik kan relativt enkelt inkorporeras inom den så kallade livscykelanalysen, en väl spridd metod för att göra miljöjämförelser.

Resultaten redovisas i artikeln “Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change” som publicerats i tidskriften Nature. Artikeln är skriven av Timothy Searchinger, Princeton University, Stefan Wirsenius, Chalmers, Tim Beringer, Humboldt Universität zu Berlin, och Patrice Dumas, Cired.

4 Responses to “Ekologisk mat är sämre för klimatet”

  1. Det här har ju varit känt sedan länge, men det har inte varit politiskt korrekt att skriva om. Vad är det som har ändrats nu?

  2. Detta
    rabsolut nonsens! Så går det nör tekniker får härja fritt inom områden de nte begriper sig på. Var finns diskussionen om matkvalitet? Den kanske saknar betydelse?
    Ät gärna syntetika så lever du kortare och sämre – budskapet från Chalmers!

  3. pelle, nej, undersökningen verkar inte ha lagt någon vikt vid matkvalitet. De har inte heller analyserat om vi skulle klara av att producera tillräckligt med mat för att mätta alla på vår jord med den ökade markareal som går åt för ekologisk produktion, något som t.ex. Marit Paulsen tidigare flaggat för att det kan vara ett problem. Chalmers har förmodligen undersökt precis det som de (eller uppdragsgivarna) hade tänkt, varken mer eller mindre. Att kalla det för nonsens låter inte seriöst. Däremot är det väl bra om du tar upp det som du upplever brister i undersökningen som t.ex. matkvalitet, men gör det på ett seriöst sätt, annars kan det bli svårt att ta dig på allvar.

  4. Visst har det här varit känt, men det har inte varit särskilt väl kvantifierat. Det är alltid intressant att få en vettig bas för en diskussion, med någotsånär objektiva data att utgå ifrån. Annars blir det den vanliga mediedebatten baserad på gissningar och förhoppningar och det blir så tröttsamt i längden.

    /göte