EIT InnoEnergi investerar ytterligare 5,8 miljoner i Northvolt

Northvolt kommersialiserar nya återvinningsmetoder för litium-jonbatterier för att uppnå mål för 2030.

 

EIT InnoEnergy, med inriktning på hållbar energi, investerar 5,8 miljoner euro i Northvolts program “Revolt”. Tanken är att bygga en pilotanläggning för batteriåtervinning och sedan en fullskalig version vid Northvolts fabrik i Skellefteå 2022.

Kapaciteten kommer att byggas upp gradvis så att man år 2030 har nått 50 procents återvunnet material. Pilotanläggningen ska kunna processa 100 ton per år, medan den fullskaliga enheten till en början ska kunna återvinna 25 000 ton battericeller per år.

Northvolts program bygger på två års forskning och har tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola optimerat processdesignen för hydrometallurgisk behandling. Processen möjliggör effektivare återvinning av värdefulla metaller såsom litium, nickel, mangan och kobolt.

Denna den senaste investeringen gör att EIT InnoEnergys totala kapitalbidrag till Northvolt uppgår till 9,3 miljoner euro. Den följer en tidigare investering om 3,5 miljoner euro som gjordes för tre år sedan. Den europeiska batterimarknaden beräknas ha ett årligt värde om 250 miljarder euro.

EIT InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som arbetar på uppdrag av EU. Det finansieras av europeiska institutet för innovation och teknik, EIT.

Comments are closed.