Egenutvecklad Linuxplattform från Enea

Enea lanserar en egen Embedded Linuxplattform som kortar utvecklingstiden och minskar risken i Linuxprojekt. De utmanar nu marknaden med en tjänstebaserad lösning som skiljer från de stora och komplexa kommersiella plattformarna.
Enea säger att det här är ett nytt Linux-koncept. Med en tjänstebaserad plattform går det snabbt att komma igång och korta utvecklingtiden för ett  Linuxprojekt.
— I dag är kommersiella Linux-plattformar stora, komplexa och svårarbetade, säger Gregory Singh som är konsultchef på Enea. Därför har vi tagit fram en tjänstebaserad plattform som är modulär, flexibel och kostnadseffektiv. Marknadsanalyser från bland andra VDC visar att användningen av Linux i inbyggda system ökar kraftigt, något vi starkt känner av i vår verksamhet och plattformen fyller ett stort behov på marknaden.
Den nya Linuxplattformen består av ett startpaket kombinerat med ett tjänsteerbjudande. Exempel på tjänster kring plattformen är utveckling av board support-paket, tillägg och ändringar av drivers, applikationsutveckling, uppdateringar till nya versioner av Linuxkärnan, support samt hjälp med licensförfarande och andra legala aspekter.
— På Enea har vi tio års erfarenhet inom projekt som baseras på Embedded Linux. Det är erfarenhet vi byggt in i vår plattform som fungerar som en perfekt kick-start på ett nytt Linuxprojekt oavsett storlek på produkten eller dess komplexitet, säger Anders Törnqvist, ansvarig för Enea LinuxCompetence Center.

Comments are closed.