EG Electronics förvärvar WEAB

EG Electronics AB, ett bolag inom KAMIC Group, har förvärvat samtliga aktier i WEAB, Wermlands Elektronik AB. Säljare är bolagets verkställande direktör Per Olov Olsén, bolagets tekniske chef Patrik Nygren samt Torsby Bygg och Montage AB.

WEAB bedriver alltsedan starten 1995 sin verksamhet i Torsby där man har en modern maskinpark för tillverkning av avancerad elektronik. WEAB är specialister på montering av kretskort och kablage i små och mellanstora serier, samt även på ingjutning av elektronik och kablage. WEAB:s kunder finns främst inom fordonssegmentet, försvarsindustrin samt övrig industrielektronik. De tidigare ägarna Per Olov Olsén och Patrik Nygren kommer att fortsätta arbeta för WEAB även efter ägarbytet i sina respektive roller som VD och teknisk chef.

– EG Electronics har samarbetat med WEAB i flera projekt genom åren och när nu WEAB blir en helt integrerad del av vårt affärsområde Electronics kan vi på ett tydligare och mer effektivt sätt erbjuda våra kunder helhetslösningar inklusive montering och testning av produkter, säger Elisabet Österlund, chef för affärsområde Electronics och VD för EG Electronics AB. Vi tror också att många av våra svenska och även nordiska kunder ser fördelar med att ha produktionen i närområdet.

– Vi ser mycket positivt på EG Electronics övertagande av verksamheten, då vi nu hamnar i en större struktur och får tillgång till ytterligare säljresurser, kontakter och organisatoriskt stöd, säger Per Olov Olsén, vd för WEAB. Det känns mycket inspirerande att få fortsätta jobba för att utveckla WEAB som en del av affärsområde Electronics inom KAMIC-familjen.

Comments are closed.