Annons

Effektanalysator för 3-fasmotorer

MDA800-seriens analysatorer för analys av drivning av elmotorer ger en kombination av statisk och dynamisk 3-faseffektanalys.

Analysatorn av motordrivning bygger på oscilloskopet HDO8000 och har som standard 8 ingångskanaler (16 digitala kanaler som option) med 12 bit upplösning och 1 GHz bandbredd. Minnet rymmer 250 Mpunkter/kanal.
Som option finns en rad olika programvaror för seriell triggning/avkodning och analys samt ett brett utbud av olika spännings och strömprobar.
MDA-analysatorerna (Motor Drive Analyzers) passar för konstruktörer och tillverkare av motorer och motordrivkretsar med variabel frekvens för varierbar hastighet, för industriell automation och rörelsekontroll.
Ett komplett system består av en blandning av 3-fasmotor, med dess drivning, samt analoga eller digitala sensorer och styrdator som hanterar en rad olika analoga och digitala seriella, pulsbreddsmodulerade signaler.
Med konventionella 8-bit oscilloskop kan man mäta på inbyggda styrsystem och på aktiviteter i effektstyrkretsarna. Konventionella effektanalysatorer kan användas som ett fristående instrument för att mäta på in/utgångar från drivsteg av typen ”black box”, men de ger ofta begränsade möjligheter till att fånga in vågformer vid avlusning av inbyggda styr- och drivsystem.
Med MDA infångar man vågformer från drivstegen till 3-fasmotorer, enstaka effekttransistorer och kan göra samtidig 3-fasanalys av effektdelens vågformer för att utföra närmare analyser.
Tack vare ett långt minne kan man under 25 sekunder spela in data som samplas med 10 MSa/s. Det gör att man exempelvis kan detaljstudera en motors startförlopp.

Klicka här för större bild

Programvaran för analys av motordrivning gör det möjligt att studera nästan alla typer av sensorer för hastighet, rotation eller position, inklusive analoga och digitala tachometrar samt borstlösa DC-motorer  (BLDC) med Halleffektsensorer, kvadraturkodare (Quadrature Encoder Interface, QEI) och resolvrar. Dessutom kan Halleffektsensorer och QEI-signaler ingå genom de digitala ingångarna för att tjäna som värdefulla insignaler för andra signaler.

 

Comments are closed.