Edvina och .SE grundar IPv6 Forum Sweden

IPv6 Forum meddelar att de välkomnar Sverige som sitt senaste medlemsland i och med inrättandet av IPv6 Forum Sweden under ledning av företaget Edvinas Olle E Johansson som ordförande.

Det främsta syftet med IPv6 Forum Sweden och dess medlemmar är att främja distribution och en snabbare uppbyggnad av det nya Internet och dess Internet Protocol version 6 (IPv6) med stöd från näringsliv, skolor, forskning, samhälle och myndigheter för en rättvis tillgång till teknik och kunskap.

– IPv6 Forum Sweden kommer att attrahera viktiga intressenter från telekomvärlden och industrin för att utforma de praktiska stegen för att anamma ”den sista milen” av den nya internetvärlden som bygger på IPv6, säger Latif Ladid, ordförande för IPv6 Forum.

– IPv6 Forum Sweden ska verka för att sprida rätt budskap till de svenska intressenterna för att definiera sin egen nationella ”steg-för-steg”-plan för en övergång till IPv6, säger Olle E Johansson, ordförande för IPv6 Forum Sweden.

Internetvärlden har använt Internet Protocol version 4 (IPv4) under de senaste två decennierna. Trots sin enorma framgång visar IPv4 tecken på påfrestningar, särskilt avseende det begränsande antalet IP-adresser och dess växande säkerhetsproblem. IPv6 bevarar allt inom dagens Internet men lägger också till mycket mer, som ett praktiskt taget obegränsat antal IP-adresser, statslösa konfiguration, sömlös mobilitet, automatiserad nätverkshantering och mycket mera.

Om IPv6 Forum Sverige
IPv6 Forum Sweden är en del av IPv6 Forum avsett för att främja och sprida IPv6 i Sverige. Forumet består av medlemmar som i motsats till företagssponsorer, är dess uppdrag att leverera politisk goowill, affärs- och tekniskt ledarskap och innovativa tankar för en framgångsrik integration av IPv6 i alla aspekter av nätverk och infrastruktur för telekommunikation för idag och i framtiden.

Om IPv6 Forum

IPv6 Forum är ett världsomspännande konsortium bestående av ledande Internetleverantörer, tjänsteleverantörer och National Research & Education Networks (NRENs), med ett uppdrag att främja IPv6 genom att förbättra marknadens och användarnas medvetenhet, skapa kvalitet och trygga den nya generations Internet samt tillåta världstäckande tillgång till kunskap och teknik.

Viktigaste fokus för IPv6 Forum är idag att ge teknisk vägledning för införandet av IPv6. IPv6 toppmöten organiseras av IPv6 Forum och iscensätts på olika platser runt om i världen för att ge industrin och marknaden bästa möjliga information om denna snabbt växande teknik.

Om Edvina
Edvina är ett företag med många års erfarenhet av TCP/IP-nätverk och IP-kommunikationslösningar. Edvina har varit aktiv inom mjukvaruutveckling, distribution av programvara, konsulttjänster, utbildning och konferenser sedan 1987.

Comments are closed.