E-guider om möjligheterna med Edge Computing

Schneider Electric har tagit fram två kostnadsfria e-guider som baseras på forskning från det oberoende forskningsföretaget Canalys. E-guiderna ska bidra till större insikt kring området Edge Computing.

E-guiderna “How to Capitalize on the Edge Computing Opportunity” och “Buyer’s Guide to Edge Infrastructure Management” redogör bland annat för viktiga utvecklings- och utvärderingspunkter för hantering av edge-baserad infrastruktur, allt för att driva ökad lönsamhet för företag i IT-branschen.
År 2024 förväntas företag spendera mer än 650 miljarder dollar per år på digital transformation, något som driver på den planerade utbredningen av edge computing-nätverk. Schneider Electric, ledande inom digitalisering av energihantering och automatisering, har därför släppt de nya kostnadsfria e-guiderna i syfte att stödja IT-branschen i de utmaningar och möjligheter edge computing innebär.
– E-guiderna innehåller såväl den senaste forskningen från det oberoende forskningsföretaget Canalys, som vägledning och insikter baserat på Schneiders mångåriga arbete med IT- och datacenterlösningar, säger Christina Backlund, affärsområdeschef Secure Power på Schneider Electric.
“How to capitalize on the Edge Computing Opportunity” är en e-guide som ger en djupgående presentation av Canalys undersökning, som baseras på 350 respondenter från IT-branschen. Resultatet från Canalys researcharbete visar bland annat att:

Prioriterade segment för IoT-lösningar är hälso- och sjukvård (37%) , tillverkning (33%) och industri (23%).
I genomsnitt 75% av IT-kanalens partners säger att deras slutanvändare ser driftstopp som direkt skadligt för verksamheten.
Nästan alla IT-leverantörer lyfte fram fjärrhantering, fysisk säkerhet och standardiserade lösningar som viktigt eller mycket viktigt.

Comments are closed.