DVD-läsaren tillbaka som HIV-testare

När allt fler program laddas ner via Internet, när USB-stickan kommit för att stanna och musik och film numera streamas betraktas DVD-läsaren som onödig och föråldrad teknik. Ny forskning vid KTH visar dock att DVD-läsaren kan tilldelas helt nya arbetsuppgifter. Den billiga optiken i läsarna går nämligen att använda för att analysera DNA och HIV-tester.

 

 

Aman Russom, docent på Skolan för bioteknologi vid KTH, är en av forskarna involverade i projektet.
– Vi har med hjälp av vanliga DVD-spelare skapat ett billigt analysverktyg för DNA, RNA, proteiner och även hela celler, säger Aman Russom.
Tekniken kallas "Lab-on-DVD" och en av de viktigaste poängerna är snabbheten. Att göra ett HIV-test går på ett par minuter.
– Den låga kostnaden för tekniken gör att den passar som diagnos- och analysverktyg i klinisk verksamhet nära patienten. Då den dessutom levererar mycket snabba analyser gör tekniken att patienten inte behöver gå hem och vänta på ett svar, utan kan få det direkt vid första läkarbesöket.
Han fortsätter med att berätta att han tillsammans med de andra forskarna har dragit nytta av 30 års utveckling och forskning om optisk lagringsteknik, och själva lagt till finesser som reglering av temperatur och rotation.
– Ytterligare en viktig framgångsfaktor med denna teknik är att den tillåter bildupplösning ner till 1 µm (mikrometer). Det är unikt.
Vad kostar det då att bygga ett analysverktyg av en DVD-spelare i jämförelse med traditionell teknik? Utrustning för flödescytometri kontra Lab-on-DVD är en vettig jämförelse i sammanhanget, anser Aman Russom. Flödescytometri används för att analysera celler och är ungefär lika stort som ett normalt kylskåp. Robust, stor maskin med andra ord. Den är standard på alla stora sjukhus, en riktig arbetshäst, och väldigt tekniskt komplex, vilket kräver utbildad personal.
– En flödescytometrimaskin kostar från en kvarts miljon kronor och uppåt. Den kräver dessutom utbildad personal, och kommer med underhållskostnader. Vid massproduktion av Lab-on-DVD skulle prislappen istället hamna på ungefär 1 000 kronor. Dessutom krävs ingen utbildad personal att för att använda den, det är som att ratta en vanlig musikspelare vilket den i grunden faktiskt är.
För att påvisa att tekniken fungerar har forskarna som ett "Proof of concept" har celler av typen CD4+ samlats in från blod och visualiserats med hjälp av den DVD-läsarbaserade tekniken (DVD-LSM). Räkning av dessa celler med hjälp av flödescytometri är idag standard vid HIV-tester, men har fått begränsad spridning i utvecklingsländer. DVD-baserad teknik är därför ett attraktivt alternativ just i dessa situationer.
Forskningen har delvis finansierats av EU:s sjunde ramprogrammet, FP7. Forskarnas arbete är av sådan dignitet att den har uppmärksammats av Nature Photonics (Impact factor 29) i aprilnumret: http://bit.ly/105rt31

Comments are closed.