Drygt 4 miljoner till radiocentrum

EU:s regionalfond stödjer Radiocentrum Gävles verksamhet med 4,4 miljoner kronor under åren 2009 och 2010.

Radiocentrum Gävle är ett forsknings- och samverkanscentrum inom radioteknik vid Högskolan i Gävle. Projektet inom Radiocentrum syftar till att stödja tillväxt i den regionala industrin inom radio, mobiltelefoni, fiberoptisk kommunikation samt radar. Med medlen från EU:s regionalfond kan Radiocentrum Gävle vidareutveckla sin innovativa laboratoriemiljö för radioforskning samt utveckla en mer företagsrelaterad och behovsorienterad forskning.
– Vid sidan av den faktiska forskningen ska vi utveckla en bred och djup relation med industri och företag inom radioområdet och särskilt med lokala och regionala företag. Målet är att innan projektets utgång bygga upp en verksamhet med en sådan volym och kvalitet att Radiocentrum Gävle kan etableras som Nationellt Excellens Centrum inom telekommunikation, kommenterar Claes Beckman, föreståndare vid Radiocentrum Gävle.

Comments are closed.