Dodd-Frank Act och Europa

Debatten om konfliktmineraler, alltså mineraler från krigszoner, pågår med full styrka. Framför allt handlar det om mineraler från Folkrepubliken Kongo och kringliggande stater, där vinsten från några gruvor har finansierar den långvariga konflikten i området. Victoria Jones, Legislation Marketing Manager Europe för Farnell, ger här en bakgrund till det hela.

 

Gränserna inom vilka företags ansvar förväntas ligga vidgas. Behovet av att tänka bortom interna processer och till leveranskedjor har fått myndigheterna att anta regler för att skydda miljön, konsumenter och mänskliga rättigheter globalt.
Resultatet är att företag ser ett ökande antal lagar som kräver att de rapporterar många olika uppgifter som produktsäkerhet och använda designprocedurer och processer. Att uppfylla dessa kostar tid och pengar för företag. Att välja alternativet att inte uppfylla dessa kan medföra stora skadestånd och, kanske minst lika viktigt, oreparerbart skada ett företags image i samhället för konsumenter, investerare och lobbygrupper.
2010 införde USA Dodd-Frank Wall-Street Reform och Consumer Protection Act. Den inkluderar en klausul för att förhindra handel med konfliktmineraler som stödjer krigsaktiviteter i Folkrepubliken Kongo. Från januari 2012 måste därför företag som är registrerade på aktiemarknaden i USA undersöka sina leveranskedjor för att verifiera källan för tenn, tantal, volfram eller guld (och derivat) i sina produkter. Detta påverkar också affärerna i Europa.

Stoppa finansieringen av konflikter
Dodd-Frank Act, som president Obama signerade i juli 2010, strävar efter att förbättra företagens beteende som ett resultat av det sena 2000-talets finanskris och skandaler som Enronaffären. I det mer än 2000 sidor långa dokumentet finns reglerna om konfliktmineraler i sektion 1502. Konfliktmineraler avser ursprungligen mineraler från Folkrepubliken Kongo och kringliggande stater. Området är rikt på mineraler som tenn, tantal, volfram och guld och har ett möjligt värde på hundratals miljoner USD. Man tror att vinsten från några gruvor, kontrollerade eller utnyttjade av beväpnade milis, har finansierar den långvariga konflikten i området. Konflikten har dödat eller förflyttat många miljoner kongoleser. Försök att förhindra sådana oegentligheter är metoden med konfliktmineraler som lanserats av organisationer som Enough Project och arbete av grupper som Friends of the Congo och legitima gruvföretag som det lokalt ägda kooperativa gruvföretaget Kalminco.
Utan att vilja straffa gruvverksamheter med legitima inkomster och anställda som inte är indragna i konflikten kräver Dodd-Frank Acts rörande konfliktmineraler att företag som använder något av de identifierade mineralerna i sina produkter eller produktionsprocesser preparerar en konfliktmineralrapport om de kommer från Folkrepubliken Kongo eller angränsande länder.
Att ta fram en sådan rapport för med sig arbete och kostnad för företag. Fastän kraven gäller företag på USA:s aktiemarknad inklusive finansiärer i utlandet får revisionsförpliktelserna konsekvenser ända till början av leveranskedjan. Det hela känns av även av mindre företag i USA och i övriga världen inklusive Europa.

Dags att agera
Företag som inte direkt berörs av Dodd-Frank Act kan välja att inte göra någonting. Detta är väsentligen ohållbart för de stora elektronikleverantörerna eftersom produkter och tjänster kan innehålla konfliktmineral och ämnet är synnerligen synbart för konsumenter och investerare. Alternativet är att skrida till handling och undersöka leverantörer för konfliktmineraler. Detta är svårt, då svarsfrekvensen för dataförfrågningar generellt är låg även för väletablerade förfrågningar som RoHS-direktivet.
Den nuvarande bristen på lagar för konfliktmineraler i EU kan vara liten tröst för företag som hoppas slippa. Denna brist kan tolkas som ovilja. Det finns många ledamöter i Europaparlamentet som anser att EU skall göra mer för att hålla europeisk produktion fri från konfliktmineraler. UK Chancellor of the Exchequer och Business Secretary reste frågan vid finansministrarnas G20-möte tidigt 2011. Med denna nivå på politisk vilja och givet det stora inflytande i världen som USA:s lagstiftning har kan det bara vara en tidsfråga innan det kommer EU-lagar. Företag måste nu besluta om man skalla vänta till dess eller börja insamla data nu och förutsätta att kunder kommer att börja efterfråga information i vilket fall som helst.

Bevisbörda
Den största inverkan på företag av lagar om konfliktmineraler kommer att bli behovet att avsätta resurser för att samla in data. Även om leverantörskontrakt och företagsimage kan stå på spel betyder datainsamling ett påtaglig extra åtagande för små och medelstora företag som redan sitter under tryck från arbetsintensiva och dyrbara lagkrav som CE-märkning, RoHS, REACH och andra. Det som lagkraven med säkerhet medför är att datainsamling och detaljerad leveranskedjeundersökning inte längre kan anses som tilläggsverksamhet utan det kräver en dedicerad resurs.


Victoria Jones, Legislation Marketing Manager Europe, Farnell

Oavsett om Dodd-Frank Act har önskad positiv effekt eller inte i konflikten i Folkrepubliken Kongo – med tanke på att argumenten fortsätter om effektiviteten av Kimberley Process som skapades för att förhindra handel med konfliktdiamanter – har USA vidtagit åtgärder och dessas globala påverkan ställer oundvikliga krav på världens elektronikföretag. Om lagstiftningen får konsumenternas och industrins stöd som förväntas av författarna kan bevisbar konfliktfri status bli ett standardkrav för att understödja rapportering och produktmärkning. Europeiska företag som handlar med USA-företag bör införa rapporteringsaktiviteter som kan visas vara tillräckligt omsorgsfulla. Oavsett tidsramarna är frågan om europeiska företag har resurser tillgängliga för att genomföra sådana aktiviteter en helt annan fråga.
Victoria Jones, Legislation Marketing Manager Europe, Farnell

Comments are closed.