Distribution från prototyp till produktion

Mark Larson, vd för Digi-Key, beskriver här hur dagens globala marknadsbehov ändrar kraven på hur elektroniska komponenter distribueras. Utifrån detta definierar han en ny typ av distributör med en ny distributionsmodell.


Mark Larson, vd för Digi-Key

En ny sorts global hybriddistributionsmodell för leverans av elektroniska komponenter har uppstått. Den nya modellen, som i hög grad formats av global affärsdynamik och konsumentbeteende på Internet, utlovar en ny nivå av effektivitet och stordriftsfördel. Detta beror delvis på ett konsumentinriktat företag med förväntningar på självbetjäning, tillgång till information av hög kvalitet och hastighet.
I synnerhet med det snabba införandet av mobila enheter och datormoln förväntar sig köpare enkel onlineåtkomst – var som helst, när som helst. För företag är möjligheterna oändliga och samtidigt är kundernas förväntningar högre än någonsin. De kräver direkt tillgång till alternativ, hastighet och kunskap.
Kombinationen av allt detta – tekniska framsteg, kundbeteende och globala affärer – har skapat både möjligheter och utmaningar i distributionsverksamheten med elektroniska komponenter. Därför har nästa generations distributionsmodell för elektroniska komponenter uppstått. Denna nya modell kan stödja dagens ingenjörers förändrande behov under en produkts hela livscykel.
Hittills är Digi-Key den enda distributören som har bemästrat denna strategi. ”Digi-Key modellen” gör det möjligt för ingenjören att samarbeta med en långsiktig prototyppartner. Digi-Key har bevisat att det är möjligt att ha en relation från design- till produktionsprocessen och undvika den komplexitet, ineffektivitet och risk som hör till utvecklandet av flera relationer.
Med fyra decennier av erfarenhet har Digi-Key framgångsrikt och unikt utvecklat sin traditionella katalogaffärsmodell från ett fokus på service av inte bara enskilda produktdesignorder, utan även en unik färdighet i service av stor mix/låg volym-produktion.
För att uppnå detta erbjuder Digi-Keys affärsmodell tre viktiga utmärkande egenskaper.
* Förstå ingenjören
* En servicekultur
* Centraliserad global distribution

Förstå ingenjören
Digi-Key föddes ur ingenjörens värld. Företagets högteknologiska kultur använder toppmoderna metoder för att samverka med och serva kunder – 2000-talets processer och lösningar som ger hastighet och effektivitet för konstruktören. I dag har företaget kommit på hur verksamheten effektivt och kostnadseffektivt ska anpassas för att stödja ingenjörens produktionsbehov under prototypens hela produktcykel, för NPI och låg till medelhög volym/stor mix-produktion.
Tack vare sin långa och nära koppling till ingenjören har Digi-Key en naturlig förståelse för produktdesignprocessen. Företaget förstår betydelsen av att ge ingenjören enkel åtkomst till två saker – delar och information. Med enorma mängder kunskap och hundratusentals delar är nyckeln att göra det lätt för ingenjören att hitta användbart innehåll och rätt del snabbt.
I dag, när nya multimediaformat för mobila webb 2.0-enheter uppkommer, förväntar sig ingenjörer att ha djupgående och bred teknisk information nära till hands dygnet runt. Nya sätt att presentera information som videor och produktutbildningsmoduler kan hjälpa till att kompensera för brist på erfarenhet eller specialiserad kunskap och påskynda designfasprocessen.


Så mycket information som möjligt måste finnas omedelbart tillgänglig

En servicekultur
Det andra är ett åtagande att aldrig kompromissa med service. Varje enskild anställd, oberoende av avdelning, måste vara 100 procent fokuserad på kunden. Grundlig utbildning och en kultur att bry sig om kundens behov måste prägla hela organisationen. Detta måste vara tydligt inte bara i kundservice, försäljning och andra avdelningar med direkt kundkontakt, utan i hela företaget. Därför upplever kunderna konsekvent företagets varumärkeslöfte och uppskattar helhetsåtagandet att ge synnerligen höga nivåer av service.


Personlig kontakt med kunden är viktigt

Centraliserad global distribution
För det tredje stöder Digi-Key-modellen en ytterst effektiv distributionsmodell – global leverans från en enda plats, som utlovar leverans inom endast 48 timmar. I motsats till mer regionala modeller låter en centraliserad strategi företaget samla lagret och erbjuda ett bredare urval av produkter. Därför fungerar logistik och service problemfritt för alla kunder oberoende av var de finns. Fördelen är ett enda gränssnitt i EN organisation – från enstaka prototyporder till massproduktionsorder.
För att stödja fortsatt global tillväxt och expansion är en sak som kommer att förbli viktig för vår modell snabbheten och flexibiliteten att förändra och anpassa för att bättre uppfylla en global marknads specialiserade behov. När kunderna kräver leverans från lager kommer ”Digi-Key-modellen” att överträffa de andra.
Med många av våra långsiktiga partner fungerar Digi-Key som en förproduktionsresurs. När kunderna går igenom designprocessen tänker de på sätt att förbättra tillverkningsmöjligheterna. De flesta organisationer måste producera funktionella prototyper som återspeglar produktionsmiljön. När en design har slutförts blir det svårare att hitta kostnadsbesparingar efter att produkten går in i produktion. Olikheter i processen leder till förseningar av produktlanseringar och kostnadsöverskridanden och onödiga risker.
Slutligen, när en produkt behöver komma ut på marknaden snabbt, är ingenjörer beroende av en distributionspartner som är pålitlig och konsekvent med bred produkttillgänglighet, leverans och service.


Central global distribution ger hög effektivitet

Fem egenskaper
Här är sammanfattningsvis fem utmärkande egenskaper för den nya ”prototyp till produktion”-modellen:
* Tillgänglighet – djupt och brett produktsortiment, tillgängligt för omedelbar leverans
* Innehåll – tillgång till kunskap om designfasen för att stödja processen
* Skalbarhet – förmåga att skicka stor mix/låg volym-order
* Hastighet – förmåga att skicka delar för leverans dagen efter, var som helst i världen
* Service – förstklassiga försäljnings- och kundservicemedarbetare som utbildats för att stödja alla typer av kunder från ingenjörsentusiasterna till produktionsinköparen
Oavsett var de finns i världen vill alla kunder påskynda cykeltiden och få ut en produkt på marknaden snabbare och samtidigt minska kostnaderna. Tillverkare som står inför ökad global affärskomplexitet och stigande press att öka sin avkastning på investeringar söker ökat värde från sina distributionspartner. I gengäld fokuserar Digi-Key på att minska kundens totala anskaffningskostnad genom att vara en distributör som har allt för prototyper och design samt nya produktlanseringar och låg till medelhög volym/stor mix-produktionskvantiteter.
Det finns några viktiga skäl till att våra traditionella kvaliteter – brett produktsortiment, stabil prissättning, snabb leverans osv. – faktiskt omvandlas till en effektiv volymproduktionsmodell. Mitt i den ständigt föränderliga marknadsdynamiken kommer organisationer som lyckas i dagens globala företagsklimat att samarbeta med en distributör som kan erbjuda nästa generations leveransmodell, som stöder hela processen – från prototyp till produktion.
Mark Larson, vd för Digi-Key

Comments are closed.