Digitalstyrd kraft i ny modul

Ericsson har i sin nya DC/DC-omvandlarmodul BMR453 använt digital styrning för att få effektivare spänningsreglering. Detta är marknadens första "quarter brick" DC/DC-omvandlare som internt styrs digitalt och som ger möjlighet till insyn via ett grafiskt användargränssnitt. I praktiken betyder det ±2 procents noggrannhet. Motsvarande analoga modul i samma format ("1/4-brick") klarar bara +4/-9 procent. Modulerna ger 12 V mellanspänning, så kallad "intermedia bus converter", IBC. De ger nominellt 12 V (8,5-13 V) för att mata de lokala DC/DC-omvandlarna, "point of load", POL. Dessa levererar vid förbrukningsstället spänningar som exempelvis 3,3 V, 1,8 eller 1,2 V.
Vissa strömförbrukare, som hårddiskar, klarar inte så stora variationer som +4/-9 procents spänningsvariation. Den nya digitalt styrda omvandlaren löser problemet. BMR453 ger dessutom högre effekt, 396 W.
Notera att modulens mått är bara 58×37 mm! 150 kHz switchfrekvens kräver små induktansvärden och bygghöjden är låg tack vare att en plan transformator, där transformatorns lindningar ligger i kretskortet, används.
Dessa IBC-omvandlare är främst avsedda för telekomsystem där de matas med 48-60 V (men de klarar 36-75V inspänning).
BMR453 uppfyller kraven på isolation enligt i EN60950. Den kan användas med yttre, lokal avkänning av spänningen och konfigureras med avseende på övertemperatur, överström och överspänning. Switchfrekvensen kan synkroniseras vilket gör att flera omvandlare kan tvingas använda samma frekvens för att undvika störningar. För att möjliggöra sekvensstyrd uppstart av olika moduler finns en s k "power good"-anslutning.

Comments are closed.