Digitaliserar 180 bostadsfastigheter

Just nu genomför Schneider Electric en omfattande transformation av äldre serviceavtal hos 180 bostadsrättsföreningar i Sverige. Det innebär att föreningarnas fastighetsservice digitaliseras genom Schneider Electrics tjänst Building Advisor Analytics.

Digitaliseringen av servicen innebär en förflyttning från traditionell service till en framtidsorienterad service som är baserad på varje enskild fastighets unika behov och förutsättningar. För de 180 bostadsrättsfastigheterna runt om i landet kommer detta att innebära en ökning av komforten samtidigt som underhålls- och energieffektiviteten i byggnaderna förbättras.
Varje bostadsrättsfastighet kopplas upp mot Schneider Electrics molnbaserade analysmotor som utför funktionskontroller och analyser av byggnaden var femte minut, dygnet runt, årets alla dagar. Funktioner i fastigheterna som kopplas upp och analyseras är bland annat värme, kyla, ventilation, belysning och energiflöden.
– Vår nya framtidsorienterade service möjliggörs genom att enskilda enheter och hela fastigheter kopplas upp mot molnet, säger Malin Andersson, produktchef för Building Advisor Analytics på Schneider Electric. Informationen analyseras för att hitta möjliga energibesparingar, effektivisera service och underhåll samt optimera komforten för de boende. Utvecklingen visar hur branschen i framtiden kommer att arbeta med så kallad ”konditionsbaserad” service.
Den digitala servicetjänsten ersätter delar av det traditionella servicearbetet som tidigare gjorts på distans och manuellt på plats av driftpersonal och servicetekniker. Med Building Advisor Analytics kan serviceingenjörer se hur fastigheten mår, upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede och på så sätt förebygga fel och undvika negativa följdeffekter innan de uppstår. Exempel på detta är onödigt många starter och stopp av värmepumpar där en lösning kan vara att gå till en steglös varvtalsstyrning. Ett annat exempel är när den digitala servicetjänsten kan upptäcka nedsatta funktioner av temperaturgivare i lägenheter och detta åtgärdas i ett tidigt skede så att felanmälningar kan undvikas från hyresgästerna. Detta innebär stora fördelar både för hyresgäster och fastighetsägaren.
Arbetet med transformationen av de 180 bostadsfastigheterna påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klart i april.

Comments are closed.