Differentiell tryckgivare för låga luftflöden

Från Omron Electronic Components BV kommer en ny digital flödesgivare med exceptionellt hög noggrannhet och repeterbarhet vid övervakning av låga luftflöden.

Sensorn utgör ett alternativ till en differentiell tryckgivare för att optimera energieffektiviteten i luftkonditionering och ventilation, liksom variabel luftvolym (VAV) och värmeåtervinningssystem Unit (HRU) eller för användning i högkvalitativ medicinsk utrustning och industriella applikationer.
Sensorn bygger på Omrons MEMS-chip för termisk flödesmätning. Det ger Omron D6F-PH bättre noggrannhet och repeterbarhet än vanliga sensorer med differentialtrycksledningar, speciellt vid lågt flöde. Den mäter över ett större tryckområde än vanliga differentiella trycksensorer av kapacitanstyp eller piezoelektrisk typ. En inbyggd ASIC utför digital korrigering (linjäritet och temperaturkorrigering) vilket gör D6F-PH mer exakt och mindre påverkad av temperaturen än konventionella sensorer med analog utgång.
Funktioner i sensorn inkluderar en ny digital korrigeringsalgoritm som gör att man uppnår 3 procents RD-precision. Givarens flödesimpedans har ökats, för att minska påverkan av förbiledningsröret längd och diameter vilket ger en mer stabil mätning.
D6F-PH är lämplig att använda i en bypass-konfiguration där den lilla tryckskillnaden alstras med strypfläns eller flödesbegränsaren är korrelerad till högt volymflöde i huvudkanalen. Sensorn levereras från Omron i tre versioner, med mätområdena 0-250 Pa, + /-50 Pa och + /-500 Pa.
Strömförbrukningen är 6 mA utan last vid 3, 3 V matningsspänning. Sensorn har ett digitalt I2C-gränssnitt med 12 bitars förinställd upplösning.
Den nya sensorn har måtten 26×22×18 mm som en följd av konstruktionen för den nya flödesbanan. Omrons D6F-PH digital tryckgivare kan eventuellt levereras förinställd för att ge temperaturmätning eller för upptäckt av felfunktioner.

 

Comments are closed.