Annons

DI överklagar drönar-domar

Om så kallade drönare försedda med kameror kan inkräkta på den personliga integriteten har en tid varit uppe till debatt. de senaste veckorna har Datainspektionen (DI) överklagat två domar som nyligen avkunnats vid förvaltningsrätter i Malmö och Linköping och som kan påverka hur tekniken får användas.

Den 6 maj överklagade DI en dom vid förvaltningsrätten i Malmö där rätten anser att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. "Mot bakgrund av drönarens kapacitet kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsrätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt i lagens mening. Det innebär att kameran inte kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.", skriver rätten i sin dom. DI har överklagat domen till Kammarrätten.

– Att låta drönarens möjliga flygtid vara avgörande för om kameraövervakningslagen ska gälla eller inte kan leda till svåra och oönskade gränsdragningsproblem. Därför är det viktigt att frågan prövas av en högre instans, sa Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen då.

Nu överklagar myndigheten ytterligare en dom som rör kameraövervakning med drönare. Denna gång för att fastställa vad som menas med begreppen "uppsatt" och "utan att manövreras på platsen".

Enligt kameraövervakningslagen krävs tillstånd för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Förvaltningsrätten i Linköping har dock i en dom beslutat att en person som ska använda en drönare för att dokumentera byggnader och miljöer inte behöver tillstånd för att använda sin drönare som är utrustad med kamera.

Förvaltningsrätten anser att kameran inte kan räknas som "uppsatt och fast på den specifika platsen". Rätten anser dessutom att drönarkameran i det aktuella fallet inte uppfyller lagens definition om att vara uppsatt så att den inte kan manövreras på platsen eftersom den som styr utrustningen hela tiden manövrerar drönaren inom synhåll, på platsen.

– Precis som i vårt andra överklagande, anser vi att drönarens flygtid inte kan vara avgörande för bedömningen av om kameraövervakningslagens regler ska gälla eller inte, säger Agneta Runmarker.

Datainspektionen konstaterar i sitt överklagande att det inte är ovanligt att traditionella övervakningskameror manövreras från en närliggande plats, från en övervakningscentral eller liknande, men att dessa kameror ändå omfattas av kameraövervakningslagen. Därför ska även en drönarkamera klassas som att den inte manövreras "på platsen" och tillstånd måste alltså sökas hos länsstyrelsen.

– Intresset är stort för drönare och det sker en mycket snabb teknikutveckling på området. Därför är det bra om vi nu kan slå fast vilka spelreglerna ska vara för drönare utrustade med kamera.

Comments are closed.