Dela patent för miljö

IBM, Sony, Nokia and Pitney Bowes samarbetar med WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) och öppnar upp patent som rör miljön.

 Tanken med tillgänglighet för patenten är att uppmuntra  och utvecklare, forskare, företag eller annan verksamhet  i miljöförbättrande arbete.

Under mottot "Eco-Patent Commons",  öppnar WBCSD en publik website  public web site för medlemskap.

Områden som berörs är effektivare nyttjande av energi ,bränsle eller vattten ,renare luft, mindre spill, bättre material, bättre återanvändning etc.

Medlemskap i Eco-Patent Commons är öppet för individer eller bolag som kan bidra med patent och initiativtagarna uppmuntrar intresserade företag att bli medlemmar och så bidraga med utveckling och vidareutveckling av konceptet. 

IBM föreslog ursprungligen denna ide med säkra patent nu blir realitet genom stöd från Nokia, Sony, Pitney-Bowes.

Nokia bidrar med ett patent för metod för att hjälpa bolag att säkert återanvinna gamla mobiltelefoner ftill nya produkter som digitala kameror, dataövervakning eller andra elektroniska produkter. Donald O'Connor som är ansvarig för patent och IP vid Nokia säger miljöproblemen hjälper oss att upptäcka nya vägar för innovationer och tvingar oss att tänka nytt hur vi utvecklar, tillverkar och återanvänder våra produkter. 

Björn Stigson som är President för WBCSD  säger att  Eco-Patent Commons ger en unik och viktig möjlighet  att genom annorlunda  ledarskap dela sina innovationer och lösningar till stöd för beständig utveckling

 

WBCSD,  World Business Council for Sustainable Development är en organisation som för samman omkring 200 internationella bolag för att gemensamt tillse att ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och social utveckling nås.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.