Debatt om tyska industriprojektet 4.0

Industri 4.0 heter ett projekt som är en del av tyska regeringens high-tech-strategi. Det tyska finansministeriet och utbildningsministeriet stöttar projektet med hela 200 miljoner euro. Frågan är vad som skall komma ut av detta framtidsprojekt? Fem industrimän debatterade på Productronica. Läs här om deras kommenterer.

Så vad innebär industri 4.0? Debattledaren Sophie B de la Giroday, Wise Media S P A, lät deltagarna som introduktion ge var sin kort presentation:


Kurt Sievers, NXP:
– I ett nästa steg i utvecklingen kommer ”Internet of things”, med sina 50 till 100 miljoner enheter år 2020, att ha gjort ett stort avtryck inom industrin.
Det handlar om smartare, intelligentare enheter som ”talar” med varandra. De trådlösa sensorerna har vid den tidpunkten blivit billigare.
I Tyskland och England kommer en stor förändring inom värdekedjan att ske. Smarta fabriker kommer att direkt kunna producera kundanpassade produkter.


Gerd Hoppe, Beckhoff Automation:
– Moores lag kommer att innebära att en PC år 2020 kommer att ha en CPU som är 32 gånger snabbare än dagens 4-kärniga CPUer. Omvänt gäller att dagens CPUer bara har 3 procent av den processorkraft som kommer att finnas år 2020. Industrin väntar på att kunna utnyttja denna kapacitet.
Tre, fyra miljarder människor i världen går mot bättre levnadsvillkor. Men planeten har begränsade resurser, så vi behöver maskiner med bättre verkningsgrad. Människor kommer att kommunicera ännu mer i framtiden. Internettrafiken sker på ett sätt som liknar containertrafik. En logisk idé är att koppla ihop alla de intelligenta ”öar” som finns inom industrin. Men man måste ha möjligheter till uppkoppling som inte kräver ingenjörskraft.


Stephan Häfele, Mentor Graphics:
– Det handlar inte bara om att koppla samman maskiner i en industri utan att följa en hel livscykel för en produkt. Detta är ett sätt att minska felen i produktion. Genom att simulera en hel process kan vi se vilka konsekvenser vi får i hela tillverkningsledet. Vi har sett detta hända på komponentsidan, men inte i så hög grad inom industrin.


Wolfgang Wahlster, professor vid DFKI och personen bakom senariot med namnet ”Industrie 4.0”:
– Vi har redan fabriker som från början är uppbyggda enligt detta koncept. Numera handlar det om att producera små serier. Tag som exempel en bil från BMW. Varje fordon är kundanpassad och innehåller 100 processorer med unik programvara.
Ett annat företag som arbetar på samma sätt tillverkar frukostflingor. Kunden kan konfigurera sin egen müssli med en unik blandning av 100 ingredienser. Rätt blandning åstadkoms av 100 programmerbara påfyllare.
Ytterligare ett exempel är det tyska företag som levererar kompletta kök, och som fram till idag har levererat 4000 individuellt anpassade kökslösningar.


Valter Pape, Viscom AG, tog upp hur man skall kunna implementera 4.0 i en industriprocess:
– Det handlar om att överföra information från maskin till maskin.  Viscom gör system för att inspektera kvalitet. Data från dessa måste överföras för att bygga upp ett kvalitetssäkrande system.
Projektet Industri 4.0 innebär en evolution med speciella mål, däribland att bidra till en hållbar utveckling och framför allt att ge ökad effektivitet och ökad kvalitet.

Gerhard Hoppe:
– Industrie 4.0 kommer att påverka var tredje jobb i Tyskland. Men påståendet att vi förlorar jobbtillfällen inte är korrekt. Omställningen kommer att leda till ett behov av fler sysselsatta inom automation och säkerhet. IP i nät ger viss säkerhetsrisk eftersom det kommer in mer programvara i systemen. Företag som Bitcom och VDMA diskuterar för närvarande problemen.
Beträffande säkerhetsriskerna vid kommunikation kan sägas att de är verkliga. Marknaden har därför  tidigare vägrat att följa allmänna standarder. Vi på Beckhoff var dock föregångare när det gäller att använda PC. En stor fördel med det är att alla är vana vid detta gränssnitt.

Wolfgang Wahlster:
– Angela Merkel lär ha sagt att om vi bara kan öka verkningsgraden i våra fabriker kan vi flytta in dem till centrum av städer. I Stuttgart har man just öppnat en fabrik i ett bostadsområde. På 20-talet hade vi fabriker överallt i Berlin och New York. Nu kan vi flytta tillbaka dem!

Volker Pope:
– Det kommer att kräva att folks inställningar förändras. Det kommer att ta tid – förmodligen vid nästa generationsskifte.

Kurt Sievers:
– I framtiden kommer vi att få se olika slag av software defined functions i analogi med ”software defined radio”.

Efter denna diskussion var det dags att lämna över till publiken. En första kommentar var ”Det gäller att med 4.0 göra något som Asien inte följer efter".

Volker Pape:
– Vi lever inte på en isolerad ö i Europa. I Asien finns idéer som inte ligger långt från 4.0-scenariot.

Wolfgang Wahlster:
– För vissa produkter kan inte Asien konkurrera. Det tar exempelvis sex veckor att frakta ett kök från Kina till Europa. Nyckelfaktorn är att produktionen flyttas hit därför att folk inte kan vänta. Konkurrens från ett annat håll ser vi i den teknik för ”3D-print” som nu utvecklas i USA.

En fråga som kom upp var ”Var det roligare i fabrikerna förr?”

Gerd Hoppe:
– I framtidens fabriker har man skalat bort myckert av de tråkiga jobben!

Wolfgan Wahlster:
– De som arbetar då kommer att möta så många fler utmaningar än idag. De slipper arbeta i en fabrik á la Charlie Chapplins ”Moderna tider”.

 

Comments are closed.