DC/DC-omvandlare för fordon

Powerbox lanserar en ny serie kraftaggregat för fordonsapplikationer som fordonsmonterad Internet of Things (IoT). De nya ENA100- (100W) och ENA200- serierna (200W) är baserade på en plattform med högintegrerade kretsar och lågprofil planar magnetkomponenter.

 

Höljet i plast uppfyller IP21 och kretskorten har konformationsbeläggning för att klara hög luftfuktighet och den krävande miljö som fordonsapplikationer utsätts för. Mycket högt ställda krav på verkningsgrad och tillförlitlighet möts bl a genom ett komponentval för effektkretsarna med fokus på robusthet och tillförlitlighet, i kombination med mycket konservativa driftparametrar där komponenterna aldrig stressas. ENA100 och ENA200 har galvanisk isolation på 500VDC samt inbyggda filter- och skyddsfunktioner som gör att de kan sättas in direkt i applikationerna, utan några extra komponenter.
Fordonsindustrin omfattar ett stort antal olika applikationer som behöver strömförsörjning. Ett stadigt ökande antal funktioner och IoT applikationer, som t ex geo-lokaliseringssystem för fordonsparker eller video on demand och höghastighetsinternet på varje sittplats i moderna bussar, ställer krav på flexibla strömförsörjningslösningar med stabil utspänning och okänslighet för störningar, som är lätta att installera och handha, i standardiserade format.
– Utryckningsfordon och moderna långfärdsbussar med bl a radiolokalisering, Internet och on-board video går i spetsen med krav på flexibla och tillförlitliga system för lokal strömförsörjning av krävande applikationer säger Patrick Le Fevre, Powerbox Marketing Director. ENA100 och ENA200, är ledande produkter i sin klass.
ENA100 och ENA200 har en kapsling i polykarbonat med dimensionerna 116 x 88 x 18mm. Bottenplattan har fyra hål för fastsättning på en monteringsplatta eller direkt på ett fordonschassi. Den låga vikten, under 500g, bidrar till enheternas utmärkta resultat i vibrationstester (5-50 Hz, acceleration ±7,35m/s²).
In- och utgångar är utrustade med standard 6,3 mm-kontakter och en integrerad LED som indikerar fungerande utspänning.
ENA100 och ENA200 serierna omfattar varianter för inspänningar mellan 10 och 120 VDC (10-18 V/18-32 V/36-75 V/55-120 V). Fyra utspänningar finns; 12,5 V, 14,5 V, 24,5 V och 28 V. Utströmmen spänner, beroende på utspänningen, mellan 8 A och 16 A. Verkningsgraden för både ENA100 och ENA200 är på upp till 96 %.
De inbyggda skyddsfunktionerna omfattar bl a effektiv ingångsfiltrering, kortslutningsskydd med strömbegränsning på ~110 %, samt temperaturskydd med intelligent effektbegränsning och automatisk återställning. ENA100 och ENA200 är utformade för konduktionskylning, -20°C till +50°C omgivningstemperatur och upp till +70°C på bottenplattan.
När det gäller EMC och transienttålighet för vägfordon möter ENA100 och ENA200 standarder EN61000-6-2 ; 4-2/3/4/5/6 och för EMI ledningsbundet och utstrålat EN55022B. Produkterna möter även ISO7637-2 och för immunitet EN12895:2000.
ENA100 och ENA200 uppfyller RoHS II och REACH.

Comments are closed.