Data Respons får norsk oljeorder

Data Respons meddelar att man har förlängt och utökat ett befintligt kontrakt med en kund på oljemarknaden. Det nya avtalet är värt 37 miljoner norska kronor och leveranser kommer att ske inom de närmaste två åren.

– Sjöfartssektorn och oljemarknaden har behov av robusta och anpassade datorlösningar. Vår kund vill ha en strategisk partner under hela livscykeln, från tidiga utvecklingsskeden till volymleveranser. Vid sådana här leveranser ställs stora krav på kvalitet, lokal kompetens och en inarbetad produktions- och leveransförmåga i Asien, säger Kenneth Ragnvaldsen vid Data Respons

– Det råder ingen tvekan om att det finns en betydande potential för Data Respons inom den här sekton i framtiden, säger Ragnvaldsen avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.