Dämpad framtidstro hos legotillverkare

Svensk Industriförening Sinf har nu offentliggjort sin senaste underleverantörsbarometer som inte är lika positiv som tidigare. En osäkerhet på exportmarknader och det kommande riksdagsvalet kan vara orsaker till det avvaktande läget, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Föregående kvartal trodde 67 procent av underleverantörerna på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under hela 2014. Nu är motsvarande andel 59 procent. Andelen företag som angivit ökad lönsamhet har sjunkit från 46 procent till 35 procent det senaste kvartalet.
– Svag lönsamhet, bristande försäljningskapacitet och bristande tillgång på kompetent personal anges som tillväxthämmande faktorer. Dessutom är det oklara parlamentariska läget en orosfaktor, säger Anders Ekdahl.
Bristen på kompetent personal är en återkommande fråga bland företagarna.  Inte sedan andra kvartalet 2011 har så många svarat att det planerar att anställa. Så de som vill arbeta inom industrin har goda förutsättningar.
– Just nu har 27 procent av underleverantörerna anställningsplaner, säger Anders Ekdahl.
Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det första kvartalet 2014 med prognoser för det andra kvartalet 2014 avslutades den 26 augusti. Den visar bland annat på följande resultat:
* 53 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. För tredje kvartalet i rad överstiger andelen 50 procent.
* 54 procent bedömer att orderingången ökar under tredje jämfört med det andra kvartalet 2014.
* 27 procent planerar att anställa, 67 procent att bibehålla personalstyrkan och 6 procent planerar en minskning.
* 52 procent anger att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem.
* 35 procent har ökat lönsamheten jämfört med samma period 2013.
Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

Comments are closed.