Dags att ansöka till JTI

Sverige är genom Vinnova engagerad i två så kallade Joint Technology Initiatives (JTI) inom ICT-området (alltså informations- och kommunikationsteknologi). Det framgår av ett nyhetsbrev från minST som stödjer svensk mikro- och nanosystemteknik och som backas upp av KK-stiftelsen, Mälardalens högskola, Imego och Acreo. Artemis är ett JTI inom området inbyggda system. Initiativet är ett samarbete mellan EU-kommissionen, 20 av EUs medlemsstater och organisationen Artemisia. I Artemisia ingår FoU-aktörer från stora, medelstora och små företag samt från universitet och institut. Sverige, representerat av Vinnova, är en av Artemis grundare. Det andra initiativet är Eniac, ett JTI inom området nanoelektriska system. Det är ett samarbete mellan EU-kommissionen, 17 av EUs medlemsstater och organisationen Aeneas. I Aeneas ingår också FoU-aktörer från stora, medelstora och små företag samt från universitet och institut. Även här är Sveriges representant Vinnova en av Eniacs grundare.Nästa Artemis- och Eniac-utlysning kommer att publiceras nu i slutet av februari 2009. Senaste datum för inlämnande av projektskiss är den 15 april för båda utlysningarna. Mer information har hakan.sehlin@minst.nu.

Comments are closed.