D/A-omvandlare med bredare signalbandbredd

Från Analog Devices kommer branschens första 2,8-GSPS dubbla 16-bitsomvandlare för mikrovågsfrekvenser i trådlös punkt-till-punkt-backhaulutrustning.

 

De dubbla DA-omvandlarna AD9136 (16 bit) och AD9135 (11 bit) uppnår upp till 70 procent högre signalbandbredd än tidigare enheter. De klarar de kommande E-bandsfrekvenserna (71-76 GHz och 81-86 GHz) som nu börjar användas av leverantörer för att möta det ständigt ökande kravet på höga hastigheter för mobil- och datasamtal. Högsta samplingshastighet är 2,8 GSPS, vilket tillåter generering av flerbärvåg hela vägen upp till Nyquist-frekvensen.
DA-omvandlarna stödjer komplexa indataströmmar med hastigheter på upp till 2,12 GSPS per DA-omvandlare tack vare ett flexibelt 8-kanals 1,6 Gbps JESD204B-gränssnitt. De uppnår bättre än -80 dBc felfritt dynamiskt omfång (SFDR) och har brusprestanda på -163 dBm/Hz, vilket ger en syntes av bredbandssignaler med hög kvalitet. Effektförbrukningen är ca 1,4 W under verkliga driftsförhållanden.

Comments are closed.