Cybercom tecknar avtal med Kammarkollegiet

Cybercom får ett ramavtal med Kammarkollegiet för en offentlig upphandling i miljardklassen. Avtalet omfattar kommuner, landsting och statliga myndigheters köp av e-förvaltningsstödjande tjänster de kommande fyra åren.

– Det här är det största offentliga ramavtalet hittills som Cybercom varit med att vinna. Vi ser en oerhörd potential att ta affärer inom molnbaserade tjänster där säkerhet och användarvänlighet är viktiga komponenter, säger Anders Franzén, vice Sverigechef för Cybercom.

Cybercom är en av sex utvalda ramavtalsleverantörer som Kammarkollegiet väljer för att kommuner, landsting och myndigheter runt om i Sverige ska kunna köpa elektroniska tjänster som underlättar för privatpersoner, företag och organisationer. Avtalet gäller också infrastrukturella tjänster som stödjer säkert informationsutbyte och kontroll av elektroniska legitimationer liksom tjänster för att säkra myndigheternas interna informationshantering.

Ramavtalet som tecknas, med reservation för eventuell överprövning, kommer att gälla i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Den potentiella omfattningen för de utvalda leverantörerna uppskattas totalt till affärer i miljardklassen.

Cybercoms tjänsteportfölj består av drygt 200 olika tjänster som alla möter den kravbild som offentlig sektor väntas ställa på sina IT-leverantörer framöver.

– Att köpa molntjänster är enklare än traditionella affärsmodeller varför Cybercom tror att detta ramavtal kommer att ge många affärer och hjälpa offentlig sektor att snabbare förankra modernt IT-stöd i de olika verksamheterna, säger Pär Abelson, Segmentschef offentlig sektor på Cybercom.

Cybercom samarbetar i detta ramavtal med starka nationella och internationella företag såsom exempelvis Google, Salesforce och QBranch.

– Det här ramavtalet blir högsta prioritet för Cybercom Sverige. Med vår nya gemensamma Sverige organisation kommer vi att kunna leverera mycket intressanta tjänster i storskaliga projekt, säger Peter Keller-Andreasen, vice vd och Sverigechef på Cybercom.

Comments are closed.