Coolaste komponenterna

I Satcos monter på S.E.E. hittade vi ett nytt sätt att stresstesta komponenter. Man hade "helt enkelt" fryst in dem i ett stort isblock. Annorlunda och väldigt elegant.


Tomas Kahlström och Bengt Svensson beundrar mässans förmodligen kallaste elektronikkomponenter

Nu skall ingen tro att det är lätt att skapa ett så här perfekt isblock med infrysta komponenter. Det gäller att ha rätt kontakter.
– Vi känner en konstnär som har specialiserat sig på att arbeta i is. Det krävs lång erfarenhet för att kunna frysa in komponenter på det här sättet. Isblocket är stort nog för att klara alla de tre mässdagarna.


Komponenterna "svävar" i isen

Comments are closed.