Conformance test av LTE advanced carrier aggregation

Anritsu Corporation kommer på Mobil World Congress i Barcelona att presentera sitt nya instrument ME7873 ”RF conformance test system” som är det första system av detta slag som har blivit GCF-godkänt i mer än 80 procent av de testfall som gäller för LTE-advanced carrier aggregation.

Ett testsystem för ”conformance”-tester (dvs test av att testobjektets data uppfyller standarden) måste klara minst 80 procent av testfallen för att bli GCF-certifierat.
Anritsu ME7873 blev som första instrument i världen GCF-certifierat i oktober 2013. Under januari blev instrumentet certifierat för ytterligare tester.
Godkännandena bygger på att man använde frekvensbandspar enligt 3GPP, band 1-5 och 3-8.
Standarden LTE-advanced är den senaste 4G-standarden som nu börjar användas brett, med en första installation i Korea under 2013. Operatörerna kan tack vare ”carrier aggregation” dra nytta av möjligheten till hög toppbelastning, med datahastigheter upp till 300 Mbyte/s.
Carrier aggregation innebär att man slår samman flera bärvågskomponenter (modulerade bärvågor) för att kunna öka bandbredden, som alltså blir summan av bandbredden för de sammanlagda bärvågskomponenterna.
Carrier aggregation kan genomföras ”contigous” eller ””non-contigous”.
I en frekvensskala innebär ”contigous” på varandra följande bärvågskomponenter.
Det förekommer även ”non-contigous”, med frekvenslucka (-luckor) mellan bärvågskomponenterna. Dessa bärvågskomponenter kan ligga inom ett frekvensband (intra-band) eller vara spridda på flera frekvensband (inter-band).

 

Comments are closed.