CMOS lika bra som quartz

Integrated Device Technology, Inc. hävdar att de lyckats ta fram en serie CMOS-baserade oscillatorer med samma prestanda som quartzkristall-baserade dito. Det ska vara första gången som CMOS-baserade oscillatorer har nått upp i samma frekvensnoggrannhet.

Tillämpningarna är avsedda för S-ATA, PCIe, USB 2.0 och USB 3.0, där det finns en “wafer-form” för produkterna som tillåter ”chip-on-board” och som ger möjlighet till avvändning inom multi-chip (MCM) och dessutom uppges ge besparingar i utrymme.

De två produkterna  MM8102 och MM8202 sägs ge utmärkt frekventsnoggrannhet (mindre än 300ppm för MM8102) och klara hög frekvens (upp till 133 MHz) – vilket företaget menar är idealt för ”common high-bandwidth serial wireline interfaces”. Båda enheterna konsumerar 2 mA vid 1.8V i aktiv mod. I standby-mod är konsumtionen mindre än 1µA. De helt kiselbaserade, monolitiska enheterna sägs också erbjuda mycket bra motstånd mot chock och vibrationer då de elektroniska frekvenserna genereras utan några rörliga delar.

Comments are closed.