Cleantech-dag lockar riskkapital

Den 11 november anordnar affärsinkubatorn Sting ”Stockholm Cleantech Venture Day” på Kistamässan , där 20 speciellt utvalda och mycket lovande så kallade cleantechbolag ges möjlighet att träffa och knyta kontakter med svenska, europeiska och amerikanska investerare.

Enligt Magnus Rehn som är huvudansvarig för evenemanget siktar Sting på att locka runt 100 investerare och trots pågående finanskris har redan anmälningar droppat in från USA, Frankrike, England, Tyskland, Danmark och Norge.

Viktiga kriterier i valet av vilka 20 företag som skulle få chansen att visa upp sig och sina produkter har varit att bolagen har en färdig produkt, en viss omsättning samt att de befinner sig i en inledande expansionsfas med ett tydligt uttalat investeringsbehov. Tillsammans har de 20 företagen ett totalt investeringsbehov på cirka 350 miljoner kronor. Bland utställarna finns bland andra MyFC som utvecklar en bränslecellsreaktor för trådlösa laddare och batterier till bärbara elektronikprodukter, solcellsföretaget Nanologica, SenSiC med sin gas-sensor i kiselkarbid som ger förbättringar i förbränningsprocesser och Aluwave som utvecklat en unik kylteknik för elektronik.

Vid sidan om utställningen kommer ett antal sessioner och paneldebatter att arrangeras och mer information och program finns via en länk på www.stockholminnovation.com.

Vid sidan av huvudarrangören Stockholm Innovation & Growth, (Sting) finns Stockholm Stad, Globe forum och Kista Science City AB som medarrangörer. Partners är Energimyndigheten, Vinnova, Svenska riskkapitalföreningen, Invest in Sweden Agency och Sweden Green Tech Building.

Comments are closed.