Annons

Christer Fuglesang delägare i rymdföretag

Det nya rymdföretaget I.S.A.A.C. avser att hjälpa företag och organisationer att hitta kunskap ämnad för rymden för att driva förändring på jorden.


Rymdföretaget I.S.A.A.C. består av fr.v. Mattias Hansson, grundare och vd, Cecilia Hertz, grundare, samt Christer Fuglesang, senior rådgivare.

– Resultaten av det extremt avancerade arbete som läggs ned på att ta oss ut i rymden är kunskap och teknik som även kan användas för att skapa bättre förutsättningar för oss människor på vår vackra blå planet, säger svenske astronauten Christer Fuglesang, delägare och senior rådgivare till I.S.A.A.C.

Några av I.S.A.A.C.s första kunder är Jernkontoret, den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation, fastighetsinvesteraren NREP, samt partnern The New Division. I.S.A.A.C. kommer i nära samarbete med ESA (European Space Agency) att identifiera rymdteknik som möter sina kunders innovationsutmaningar och bidrar till deras utveckling och skapar nya affärer.

Leave a Reply