Inga problem med mobilstörd tågradio

Bredbandig mobiltelefoni på 900 MHz-bandet (3G/4G) visade sig redan år 2010 störa GSM-R vilket i värsta fall kunde leda till att tågtrafiken stoppades. Jonas Lindh, Trafikverket, berättade på ÅFs radioseminarium hur problemet till slut löstes.Den 1 juli kan mobiloperatörerna köra igång sina järnvägsnära basstationer, detta efter ett omfattande arbete som initierats och letts av Trafikverket. […]

Kamp om begränsat radiospektrum

Att fördela och tilldela spektrum, så att det utnyttjas optimalt, innebär ett mycket stort arbete. ÅF arrangerade nyligen ett radioseminarium där Amela Hatibovic, från Post och telestyrelsen, gav en bild av hur internationellt och regionalt spektrumarbete går till. – Radiokommunikation tillämpas i allt fler sammanhang samtidigt som tillgängligt spektrum är begränsat. Visst spektrum kanske är […]

Google bygger egen AI-hårdvara

Google bygger nu egen hårdvara för att snabba upp program för artificiell intelligens, AI. Företagets TPU-enheter (tensor processing units) sägs ge en magnitud bättre prestanda per watt än grafikprocessorer och FPGA-kretsar. Google har inga planer att kommersialisera TPU-enheterna. De skall i stället användas för att göra företagets molntjänster ännu mera konkurrenskraftiga. Läs mer. Ladda ner […]

Styrenhet för resa till Mars

European Space Agency, ESA ,has gett Uppsala-baserade ÅAC Microtec uppdraget att utveckla en avancerad och miniatyriserad rörelsestyrenhet för framtida robotbaserade resor till Mars. Kontraktet för MCC-X (Miniaturized Motion Controller for Robotic Exploration) är värt 1 950 000 euro och projektet skall vara klart år 2019. Bild: UK Space Agency Läs mer. Ladda ner instrumentöversikten Läs […]

ÅAC-avionik i mikrosatellit

Det Uppsalabaserade rymdföretaget ÅAC Microtec har levererat en viktig del av avioniken till den filippinska Diwata-1. Satelliten sköts den 23 mars upp från Kennedy Space Center till den internationella rymdstationen ISS och placerades i omloppsbana den 27 april.Diwata-1 är en mikrosatellit som väger 50 kg. Den använder en av ÅACs feltoleranta massminnesprodukter och används bland […]

Fler underleverantörer anställer

En klar majoritet av svenska underleverantörer upplever en högkonjunktur och andelen företag som avser att nyanställa är den högsta på fem år. Så kan man sammanfatta resultatet av Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf.54 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i andra kvartalet. Det är nio procentenheter mer […]

Grafenfilm kyler elektronik

Svårigheter med att leda bort värmen från olika typer av elektronik och optoelektronik bromsar i dag systemutvecklingen. För att åtgärda detta har forskare vid Chalmers utvecklat ett effektivt sätt att kyla elektronik genom att använda en film uppbyggd av grafen. Filmens värmeledande egenskaper har kunnat förbättras genom att man tillfört olika molekyler genom så kallad […]

Radioamatörer viktiga vid kris

Sveriges Sändareamatörers årsmöte i Täby den 23 april toppades av en paneldebatt som utmynnade i att radioamatörer och andra frivilliga kan ge avgörande stöd vid stora kriser.Carl-Henrik Walde, SM5BF, moderator, lät debatten inleddas av ett ”brännande hett” exempel där frivilliga krafter spelade en central roll: Den stora skogsbranden i Västmanland år 2014 – den största […]

Unik mätteknik för PIM

En helt ny mätteknik för att mäta passiv intermodulation (PIM) demonstrerades av Gefle Testteknik på förra veckans S.E.E.Teknikerna vid Gefle Testteknik har tagit fram en lösning som radikalt skiljer sig från marknadens gängse lösningar. De har utgått från en PXI-instrumentering med National Instruments VST-modul och kompletterat med en egen programvara av synnerligen speciellt slag.VST-modulen, ”Vector […]

Många besökare i NXP-bussen

NXPs Smarter World Tour truck var kanske den mest välbesökta "montern" på S.E.E. Förarna lyckades med minsta möjliga marginal få in det jättelika fordonet på mässgolvet och med utfällda sidoenheter och upphissad övervåning hade företaget förmodligen mässans största utställningsyta. Hela NXP-gänget utanför företagets Smarter World Tour truckLäs mer. Ladda ner instrumentöversikten Läs temaartiklarna om mätteknik […]