E-CAD möter M-CAD

En tätare koppling mellan elektronik- och mekanikkonstruktion kan ge stora effektiviseringsvinster. Frank Krämer från EDA-företaget Altium tittar här på en del av vad som kan göras.

Utvecklingsverktyg för små programmerbara systemkomponenter

Programmerbara SoC-komponenter av typen Cypress PSoC ger konstruktören större frihet, men kräver också ett delvis annat tankesätt. Naman Jain och Anshu Kandhari från Cypress Semiconductor beskriver här  hur man kan arbeta med företagets verktygsuppsättning.

Bättre kontroll på avvikelser

Processavvikelser blir ett allt större problem i takt med att processgeometrierna minskar. Med ett konstruktionsflöde som i varje steg tar hänsyn till avvikelserna går det att förbättra prestanda och utbyte. Amit Gupta från Solido Design Automation beskriver här hur ett sådant flöde kan se ut.

FPGA-verifiering i kritiska miljöer

Säkerhetskritiska system ställer speciella krav på verifieringsarbetet. Ian Gibbins, applikationsingenjör hos Aldec, tar i den här artikeln upp verifieringsproblem för FPGA-baserade system.

Asic-konstruktion till lågpris

Verktyg för Asic-konstruktion är för det mesta mycket dyra. Men det finns alternativ för de som inte använder de allra senaste processerna eller helt enkelt inte har råd. Paul Double, vd för EDA Solutions presenterar här ett exempel på ett lågprisflöde för utveckling av konventionella blandat analoga och digitala Asic-kretsar.

Effektivare med anpassning och återanvändning

Design och verifiering av systemkretsar kräver analys av enorma mängder data om den strukturella uppbyggnaden och det temporala beteendet hos konstruktionerna. Archie Feng och Thomas Li från SpringSoft visar här hur designarbetet kan effektiviseras med ett anpassat flöde och att information återanvänds genom hela designflödet.

Optimera FPGA för låg energiförbrukning

Efter flera generationer av FPGA-enheter med all högre densitet och allt fler funktioner måste konstruktörer nu flytta fokus till energiförbrukningen. Chandra Sekar Balakrishnan, systemutvecklare hos Xilinx, visar här hur man kan ta hänsyn till energiförbrukningen från de allra första stegen i konstruktionscykeln.

Högre utbyte med noggrannare korrektion

Med en rad korrektioner och optimeringar har halvledartillverkarna lyckats att nå förvånansvärt högt produktionsutbyte, också i de senaste geometrierna. Men ännu så länge har man inte tagit hänsyn till variationerna över arean på en wafer. Philippe Morey-Chaisemartin och Eric Beisser från det franska EDA-företaget Xyalis beskriver här en metodik som gör det möjligt att kompensera […]