Hot-Switching påverkar tillförlitligheten i RF MEMS-switchar

Den här artikeln beskriver S-parametrar för kretskortsmonterade RF MEMS-switchar, för frekvenser från DC till 4 GHz. Den förklarar också tillförlitligen vid switchning vid aktiva signaler av olika slag. Läs också om möjligheten till förbättring med hjälp av en yttre krets.

Brusundertryckning även i monoheadset

Kan aktiv brusreducering förbättra taluppfattbarheten även i ett headset för ett öra? Horst Gether, produktchef inom ams AG, argumenterar i den här artikeln för att samma ANC-teknik ska kunna användas för att dramatiskt förbättra taluppfattbarheten för användare av mobiltelefoner och monoheadset.

Enchipslösning mäter avståndet till åskväder

Blixtnedslag är en ganska vanlig dödsorsak, men många olyckor kan undvikas med effektivare mätmetoder. Ruggero Leoncavallo, systemtekniker hos ams, beskriver här hur man kan använda en enchipslösning med ett enkelt RF-smalbandssystem som bas för mätningarna.

Så fungerar Doherty-förstärkare

Andy Howard, Agilent Technologies, ger här en orientering om konstruktion av Doherty-förstärkare. Dessa används idag i stor utsträckning i basstationer därför att de ger väsentligt högre verkningsgrad på medelhöga effektuttag, jämfört med renodlade klass AB-förstärkare.

Passiv radar utnyttjar radiobasstationer

En passiv radar har ingen egen sändare. I stället utnyttjar man andra sändare, som exempelvis mobilnätens basstationer. Mottagaren samlar in reflekterade signaler från dessa och beräknar var det reflekterande föremålet befinner sig.

Ingångssteg klarar 4G LTE världstelefoner

En verklig världstelefon – en 4G LTE-smarttelefon för global roaming –har ännu inte nått marknaden, men en stadig följd av sändtagarkretsar och komponenter för RF-ingångssteg(RFFE) påskyndad av framsteg inom teknik och prestanda kan snart göra verklighet av en sådan telefon. Rodd Novak, CMO, Peregrine Semiconductor Corp visar hur detta låter sig göras.

Avlasta mobilnätens datatrafik med WLAN

Att avlasta mobilnäten med WLAN hjälper mobiloperatörerna att ta hand om den snabbt ökande datatrafiken fån mobila enheter. Adrian Schumacher, avd för internationell R&D för radiotest hos Rohde & Schwarz, München, visar här hur tekniken är möjlig.

Trådlösa sensornät i besvärliga miljöer

Programmet WISENET leds från Uppsala Universitet. Bland annat har man utvecklat kroppscentrerade trådlösa nät för biomedicinska tillämpningqr, för järnvägsvagnar för att registrera vibrationer i lager, mäta partiklar i askmoln och inte minst vibrationer och spänning i rotorbladen i kompressorn i en jetmotor.

Tre RF-konferenser i en

MEMS, TeraHerz, MIMO och radioväder var några av ledorden under den tre dagar långa forskarkonferensen Swedish Radio and Microwave Days,  som kombinerade de tidigare separat hållna RVK (RadioVetenskapliga Konferensen), GigaHertz och AntennEMB. SNRV, Svenska Nationalkommitte´n för RadioVetenskap är sammanhållande organisatör.