Annons

Energisnåla reflektiva färgskärmar

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod där nya typer av displayer kan utvecklas med hjälp av strukturella färger. I framtiden hägrar billiga och energieffektiva färgskärmar. Studien publiceras i Advanced Materials. Magnus Jonsson och Shangzhi Chen vid Laboratoriet för organisk elektronik. Fotograf: Thor Balkhed Läs mer.. Ladda ner instrumentöversikten Läs temaartiklarna om fordonselektronik Läs […]

Nytt rekord för Luleå tekniska universitet

13 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2021. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest.

Konsortium för elvägar

ABB och infrastrukturexperten Holtab bildar tillsammans med startupföretagen ElonRoad och renbloc ett konsortium för att erbjuda en lösning för elvägar. Elvägen kan leverera laddning till alla typer av fordon som kör på den och samtidigt övervaka koldioxidavtrycket i realtid. Trafikverket gör sig nu redo att bygga den första permanenta elvägen någonsin, på E20 mellan Hallsberg […]

Datadriven tjänsteutveckling ökar konkurrenskraften

En allt snabbare teknisk utveckling ställer höga krav på både IT-företag och på högskolan att vässa sin kompetens för att stå sig i konkurrensen. Projektet Datadriven tjänsteutveckling har som syfte att stödja organisationer till att få förbättrad kunskap i datadriven innovation, för att fullt ut kunna utnyttja de nya affärsmöjligheter som uppstår.

Forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Radarkomponenter i GaN för hållbart flyg

Radarkomponenter i GaN för hållbart flyg Beräkningar visar att effektivare flygledning kan minska flygets belastning på klimatet påtagligt. Men då krävs nya och avancerade radarsystem för mer exakt navigering. Nu har ett Chalmerslett forskningsprojekt utvecklat radarkomponenter med unik prestanda som ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Färgskärmar på nytt sätt

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod där nya typer av displayer kan utvecklas med hjälp av strukturella färger. I framtiden hägrar billiga och energieffektiva färgskärmar. Studien publiceras i Advanced Materials. Magnus Jonsson och Shangzhi Chen vid Laboratoriet för organisk elektronik. Fotograf: Thor Balkhed

IRF får 17,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Institutet för rymdfysik (IRF) totalt 17,8 miljoner kronor för att möjliggöra investeringar i institutets befintliga forskningsinfrastrukturer. Kiruna Atmosfärs- och Geofysiska Observatorium får 10,6 miljoner kronor och testanläggningen IRF SpaceLab 7,2 miljoner kronor.

Vätgas kräver tydliga regelverk

Vätgas har hittills mest använts inom industrin. Men nu ökar förhoppningarna på vätgas och intresset ökar även från villaägare, mindre företag, kommuner och transportsektorn. Ansvarig minister och berörda myndigheter bör snarast se till att vi har tillräckliga regelverk för säkerhet och brandskydd som är i takt med utvecklingen mot en fossilfri tillvaro.

Nytt bolag inom informationsvisualisering

Prevas startar nu dotterbolaget Prevas InfoVis AB. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering. Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt av Prevas, samt ägas av två av de entreprenörer som varit med och utvecklat visualiseringsapplikationen Dependency Map.