Byggstart för Sveriges nya forskningsanläggning för elektromobilitet

Nu blir Sveriges största testanläggning för elektromobilitet – SEEL – verklighet på Gateway Säve i Göteborg. Satsningen ska flytta fram positionerna för svensk forskning och stärka samarbetet kring utvecklingen av fossilfria, hållbara transportmedel – som eldrivna fordon, fartyg och flygplan. Anläggningen ska stå klar 2023. Näringsminister Ibrahim Baylan och representanter för Castellum, RISE, Chalmers och Vestia var på plats vid byggstarten 22 september.


Mariette Hilmersson, vd Castellum Väst, Henrik Svenningstorp, vd SEEL, Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande Vestia Construction Group AB, Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers tekniska högskola, Pia Sandvik, vd RISE Reasearch Institutes of Sweden, näringsminister Ibrahim Baylan. Uppstart SEEL på Gateway Säve. Fotograf: Castellum / Sofia Sabel

– Det är roligt att äntligen kunna starta byggnationen av SEEL på Gateway Säve som kan komma till stor glädje inte bara för Sverige, utan för hela världen om vi gör det rätt, säger näringsminister Ibrahim Baylan i sitt inledande anförande. Sverige har de bästa förutsättningar i världen genom den goda samverkan vi har här. Vi kan vara ett av de länder som visar vägen framåt.

– Det handlar inte bara om att hitta nya innovationer och ny forskning – utan att ta nästa naturliga steg i mänsklighetens utveckling så att människor kan leva ett rikt liv utan att förstöra den enda planeten vi har.

SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory – en testbädd där akademi, institut och industri samarbetar kring utvecklingen av nästa generations hållbara lösningar för eldrivna fordon, fartyg och flygplan inom alla områden relevanta för elektrifierade transporter

– SEEL blir en av få liknande anläggningar i Europa med motsvarande resurser, säger Henrik Svenningstorp, vd för SEEL. Samarbetet skapar en enorm möjlighet att skynda på omställningen och göra Sverige ledande inom elektromobilitet. Det är fantastiskt roligt att visionen nu börjar bli verklighet och vi ser verkligen fram emot dagen då vi kan öppna dörrarna för våra första kunder.

För Castellum som äger Gateway Säve är SEEL en hyresgäst som passar väl in i företagets planer för området.

– Vi vill göra Gateway Säve till ett världsledande nav för utveckling av morgondagens hållbara mobilitet, säger Mariette Hilmersson, vd på Castellum Väst. Genom att samla många olika aktörer och kompetenser på en och samma plats skapar vi förutsättningar för ett effektivt kunskapsutbyte och nya fruktbara samarbeten som behövs för att öka takten i omställningsarbetet. Etableringen av SEEL är ett stort och viktigt steg i den riktningen.

Comments are closed.