Annons

ABB utvidgar SCARA-robotsortimentet

ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. Roboten är utformad att uppfylla elektronikbranschens krav på höghastighetsproduktion i allt mer komplexa tillverkningsprocesser och klarar mycket höga hastigheter, stor noggrannhet och repeterbarhet för montering, plockning och hantering av olika uppgifter.

– Behovet för företag att svara snabbt på förändrade konsumentbehov gör SCARA-robotar till ett populärt val till produktionslinjer där snabb och noggrann prestanda är avgörande för att säkerställa maximal produktkvalitet, säger Antti Matinlauri, chef för Product Management på ABB Robotics. Tillsammans med ABB:s styrenhet OmniCore ingår IRB 920T i en ny generation robotlösningar från ABB som hjälper tillverkare att vara steget före de förändrade marknadskraven.

Med en cykeltid på 0,29 sekunder är IRB 920T snabbare än andra SCARA-robotar i klassen och upp till 14 procent snabbare än ABB:s nuvarande robot IRB 910SC SCARA, vilket innebär att fler produkter kan tillverkas per timme. Med en maximal nyttolast på 6 kilogram och ett sortiment med flera olika varianter med en räckvidd på 450, 550 respektive 650 mm kan den installeras var som helst i produktionslinan för att sköta en mängd olika uppgifter, från enstaka komponenter till ihopmonterade produkter.

Avgörande för IRB 920T:s prestanda är den suveräna repeterbarheten. IRB 920T ger hög enhetlighet och kan arbeta snabbt utan risk för fel, vilket gör det möjligt att uppnå högsta nivå av tillverkningskvalitet med minimalt eller noll spill. Den här flexibiliteten underlättas dessutom av den lätta vikten och utrymmesbesparande designen. IRB 920T väger bara 24 kilogram och är därmed 10 procent lättare än andra SCARA-robotar i klassen, vilket minskar kostnaderna för celldesign genom att man slipper extra material för att stadga upp roboten. Då alla kablar är dragna inuti för att slippa kabelstörningar ryms den också i ett kompakt utrymme, så man kan optimera det tillgängliga produktionsutrymmet.

Comments are closed.